نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: ۴۰ نماینده این درخواست استیضاح را امضا کرده اند، اما هنوز به کمیسیون نیز ارجاع نشده است.
source

توسط ecokhabari