در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است انتشار اوراق در سال آینده به میزان ۲ برابر انتشار اوراق در سال جاری است.
source

توسط ecokhabari