نمایندگان مجلس شورای اسلامی درجلسه علنی امروز، گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را بررسی کرده و مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ این طرح را به تصویب رساندند.
source

توسط ecokhabari