امروز نیز با افزایش شاخص کل و نمادهای شاخص ساز ارزش سهام عدالت افزایش یافت.
source

توسط ecokhabari