احمدی گفت: تا نیمه آذرماه با معامله ۶ هزار و ۲۰۰ دستگاه خودرو در بورس ۲ هزار میلیارد تومان سود به جای این مافیا به جیب خودروساز رفته و مسلم است که فشار آنها در برابر شفافیت ادامه داشته باشد.
source

توسط ecokhabari