تفاهم نامه سه جانبه مذکور باحضور وزیرراه وشهرسازی،فرمانده نیروی انتظامی ومعاون علمی وفناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری درحاشیه ششمین نمایشگاه حمل ونقل و لجستیک به امضا خواهد رسید.
source

توسط ecokhabari