سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تهیه گزارشی در کمیسیون اقتصادی در مورد عملکرد بانکها در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش تولید و قرائت آن در صحن مجلس خبر داد.
source

توسط ecokhabari