بررسی آمار منتشر شده پیرامون متغیر‌های پولی در هفتمین ماه سال جاری، نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان مهرماه امسال، به ۵۶۷۶۹.۷ هزار میلیارد ریال رسیده به گونه‌ای که نرخ رشد حجم نقدینگی از مهرماه سال گذشته تا پایان مهرماه سال جاری، به ۳۴.۳ درصد رسیده است.
source

توسط ecokhabari