مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهادکشاورزی گفت: وقتی قیمت برای تولید کنندگان مناسب نباشد، تولید در دوره بعد کاهش و به این سبب قیمت افزایشی می‌شود، حال با مشارکت مردم روند معقول شد.
source

توسط ecokhabari