سخنگوی وزارت خارجه تصویب قطعنامه غیراجماعی آمریکا علیه کشورمان در نشست شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل را اقدامی سیاسی و فاقد وجاهت قانونی دانست.
source

توسط ecokhabari