: بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ارسال تصویبنامه هیأت وزیران مربوط به مشوق‌های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.
source

توسط ecokhabari