ایجاد طرح سهامدار حرفه ای مسیری است که در دنیا درحال اجرا است و باعث ایجاد چشم انداز مثبتی می‌شود
source

توسط ecokhabari