امروزه بازاریابی و فروش مهم‌ترین بخش یک کسب‌وکار است که بیشترین تلاش‌ها و بهترین محصول نیز بدون توجه به این بخش، به نتیجه لازم نمی‌رسد
source

توسط ecokhabari