بورس انرژی امروز میزبان عرضه ۷۹ هزار و ۱۹۶ تن فرآورده هیدروکربوری است.
source

توسط ecokhabari