در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱.۰۸.۲۸ شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات میزبان، مدیرعامل سهامداران عمده خود بود.
source

توسط ecokhabari