هیات وزیران با مصوبه تغییر ساعات کار دستگاه های اجرایی مستقر در تهران را تا پایان سال موافقت کرد.
source

توسط ecokhabari