در ۲ روز ابتدای هفته جاری شاهد نقشه‌ای سبزرنگ در بازار سهام بودیم، که این امر موجب گمانه‌زنی درباره شروع روند صعودی در آن شده است. سوال ایجاست که روند دو روز ابتدایی هفته ادامه پیدا می‌کند، برخی معتقدند که بازار برای صعودی شدن درگیر ابهامات است.
source

توسط ecokhabari