معاون ارتقای کسب و کار‌های تجاری سازمان توسعه تجارت گفت: در ۵ ماه نخست سال جاری، صادرات‌مان به آفریقا برابر کل صادرات انجام شده در سال گذشته بوده است،
source

توسط ecokhabari