رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: امروز یکهزار و ۶۲ دستگاه خودروی خارجی رسوبی که از سال ۹۶ با ظن قاچاق کشف و در انبار‌های ۹ استان کشور باقی‌مانده بود، به صورت الکترونیکی به مزایده گذاشته شد.
source

توسط ecokhabari