از ابتدای تاکنون تا هفته آخر شهریور ۳۵۳ هزار و ۳۹۳ درخواست مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده و ۱۰۷ هزار و۳۹۹ مجوز صادر شده است.
source

توسط ecokhabari