اقتصاددانان آمریکایی در یک نظر سنجی اعلام کردند آمریکا سال آینده به رکود بی سابقه ای خواهد رفت.
source

توسط ecokhabari