کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان یک سرمایه گذار بهتر است که در فضای آرام تصمیم بگیرم، اما در همین فضای ناآرام نیز می‌شود با سود خیلی کمتر می‌شود به فکر این باشیم که در بازار سرمایه ادامه دهیم و سود‌هایی کسب کنیم.
source

توسط ecokhabari