به گزارش اقتصادنیوز در این روز حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه نسبت به آخرین روز معاملاتی با 28 درصد کاهش به 414 میلیارد تومان رسید. این معاملات روی 36 نماد اخزا و 7 نماد اراد انجام شد. 
میانگین نرخ سود در بازار بین بانکی در هفته گذشته با یک دهم درصد افزایش نسبت به هفته قبل از آن به 19.55 درصد رسید. 
بررسی منحنی بازده استخراج شده از نمادهای اخزا نشان می‌دهد که نرخ‌های بازده در سررسیدهای کوتاه تر افزایشی بودند. نرخ اوراق با سررسید یک سال یا شش دهم درصد افزایش به 22.90 درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید دو سال با سه دهم درصد افزایش به 23.41 درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید.
در این روز روند نرخ بازدهی اوراق آتی نیز شاهد نوساناتی بود. این منحنی در اکثر سررسیدها مماس با محور 24درصدی بود.
منحنی بازدهی اوراق بدهی دولتی چیست؟
در بازار اوراق بدهی دولتی، نرخ‌های بازده اوراق در سررسیدهای زمانی مختلف از طریق عرضه و تقاضا کشف می‌شود. نرخ کشف‌شده بر اساس این سازوکار متوسط بازده نقدی نگهداری اوراق تا سررسید را نشان می‌دهد. همچنین از تفاوت نرخ‌های بازده نقدی در سررسیدهای مختلف، می‌توان برای استخراج بازده آتی مورد انتظار سرمایه‌گذاران استفاده کرد.
6
اقتصادنیوز: امروز ۲۵ مهر ۱۴۰۰عرضه یورو به صورت قابل توجهی رشد کرد و روی رقم‌هایی قرار گرفت که از ۲۸ اردیبهشت ماه سابقه…
آدرس : تهران، خیابان مطهری، بین میرزای شیرازی و سنایی، پلاک ۳۷۰

source

توسط ecokhabari