وزیر راه و شهرسازی در حکمی سرپرست مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی این وزارتخانه را منصوب کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی در حکمی امین کیانی را به عنوان «سرپرست مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی» این وزارتخانه منصوب کرد.
در حکم وزیر راه و شهرسازی به امین کیانی آمده است:
نظر به تعهد، سوابق و تجارب جنابعالی به موجب این حکم شما را به سمت سرپرست مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی منصوب می‌نمایم.
هماهنگی سیستمی و بکارگیری مدیران جوان گام دوم انقلاب در سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه در حوزه ارتباطات و روابط عمومی، نظارت و استفاده از جوانان متخصص و کارآمد در مراکز روابط عمومی استان‌ها، پوشش اخبار و برنامه‌های وزارتخانه در رسانه‌های داخلی و بین المللی، تولید و اطلاع رسانی محتواهای تخصصی با توجه به رسالت و مأموریت‌های وزارت راه و شهرسازی از مطالبات اینجانب است که انتظار می‌رود نسبت به آن دقت لازم را داشته باشید.
امید است با اتکال به الطاف الهی، در اجرای سیاست‌های نظام و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و استعدادهای بالقوه وزارتخانه اهتمام ویژه داشته و با تمتع از تجارب خویش، در چارچوب قوانین و مقررات در ایفای بهینه و مطلوب وظایف محوله موفق و موید باشید.
گفتنی است پیش از این سید قاسم بی نیاز از سال ۸۸ به سمت مدیرکل روابط عمومی وزارت راه و ترابری سابق و پس از ادغام وزارت خانه‌های راه و مسکن و ایجاد وزارت راه و شهرسازی از سوی وزیر وقت راه و شهرسازی به سمت ریاست مرکز ارتباطات و روابط عمومی این وزارت خانه منصوب شده و تا کنون در این سمت باقی مانده بود.
سرپرست مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی منصوب شد
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari