تنها حدود ۱۲۶ هزار نفر در سوییس بیکار هستند.
به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، تا پایان ماه جولای نرخ بیکاری در سوئیس به ۲.۷ درصد کاهش پیدا کرده که نسبت به ماه قبل آن ۰.۳ درصد کمتر شده است و کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در این کشور طی ۲۰ ماه اخیر محسوب می‌شود.
در این مدت شمار افراد فاقد شغل در مقایسه با ماه قبل ۱۹۲۴ نفر کمتر شده و به ۱۲۶ هزار و ۳۵۵ نفر رسیده است. در بین جوانان، نرخ بیکاری افراد ۱۵ تا ۲۴ سال سوئیسی با ۰.۳ درصد افزایش نسبت به رقم ثبت شده در ماه قبل به ۲.۶ درصد تا پایان این ماه رسیده است که بیشترین سطح ثبت شده هفت ماه اخیر محسوب می‌شود. طی این مدت شمار بیکاران جوان سوئیسی ۱۶۰۰  نفر بیشتر شده و به ۱۳ هزار و ۸۰۱ نفر رسیده است.  
متوسط نرخ بیکاری سوئیس از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۱ برابر با ۳.۱۸ درصد بوده است که بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده مربوط به ۵.۷ درصد ژانویه ۱۹۹۷ و کمترین نرخ بیکاری ثبت شده نیز ۱.۵ درصد می ۲۰۰۱ بوده است.
همچنین نرخ بیکاری کره جنوبی تا پایان ماه جولای با ۰.۴ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۳.۳ درصد رسید که این نرخ کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در این کشور طی ۱۱ ماه اخیر محسوب می شود. طی این مدت شمار بیکاران کره جنوبی با ۴۸ هزار نفر کاهش به یک میلیون و ۲۴ هزار نفر رسیده است.
از سوی دیگر اما شمار شاغلین نیز ۳۷ هزار نفر نسبت به ماه قبل بیشتر شده و به ۲۷ میلیون و ۳۴۰ هزار نفر رسیده است. نرخ مشارکت دربازار کار که بیانگر جمعیت فعال ۱۸ تا ۶۴ سال است به ۶۳.۶ درصد رسیده که ۰.۱ درصد کمتر از رقم ثبت شده برای ماه قبل است. نرخ اشتغال نیز با ۰.۱ درصد افزایش به ۵۹.۲ درصد رسید.
متوسط نرخ بیکاری در کره جنوبی در بازه زمانی ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۱ معادل ۳.۶۳ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به ۷.۱ درصد در ژوئن ۱۹۹۹ و کمترین رقم نیز سه درصد سپتامبر ۲۰۰۲ است.
انتهای پیام

source

توسط ecokhabari