به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرکت ارمغان فولاد جم از سهامداران عمده شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) در اطلاعیه ای ، ضمن دعوت از عموم سهامداران این شرکت برای حضور در مجمع عمومی سالیانه نوبت دوم ؛ سهامداران “فزرین” را برای انتخاب مدیران مستعد و کارامد مطابق با ماده 102 و 103 قانون اصلاحی قانون تجارت از طریق ارسال وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی به این سهامدار فرا خوانده است.
در این اطلاعیه آمده است:
احتراماً عطف به نامه شماره 1400/ص 372 مورخ 25/5/1400 هیات مدیره شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) مبنی بر لغو مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت متبوعه به استحضار می رساند؛ با عنایت به بند 5 دستور جلسه مذکور با عنوان تعیین اعضای هیات مدیره و حسب ضوابط و مقررات اجرایی در قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 هر سهم دارای حقوق مالکانه بوده و یکی از این حقوق مالکیتی اعمال حق رای در انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت می باشد، با توجه به اینکه اعضای هیات مدیره از ارکان اصلی مدیریت مهم هر شرکت محسوب می شود و حسب اطلاعات واصله در سوابق قبلی و با مراجعه ساده به سایت کدال سازمان بورس اوراق بهادار می توان عملکرد اداره اعضای هیات مدیره فعلی در نحوه مدیریت شرکت اعم از نحوه تولید،کمیت و کیفیت و فروش را ملاحظه کرد.
با توجه به اهمیت موضوع با تعیین اعضای هیات مدیره و انتخاب مدیران کار آمد و لایق،موجبات حفظ حقوق صاحبان سهام و اداره بهینه در روند بهبود و پیشرفت شرکت در همه زمینه ها و به تبع آن با افشای اطلاعات صحیح در بازار سرمایه سود قابل توجهی را به سهامداران خواهد رساند.
حال در جهت حفظ و استیفای حقوق صاحبان سهام و در اجرای ماده 102 قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و به منظور افزایش موفقیت در انتخاب مدیران کارآمد و ورود در کرسی اعضای هیات مدیره در جهت برون رفت مشکلات پیش گفته با اعطای وکالتنامه رسمی محضری و به تبع آن مستنداً به ماده 103 قانون مذکور مساعدت آن سهامداران محترم را به حضور اکثریت آرا در مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم در تعیین اعضای هیات مدیره متخصص استمداد می نماییم.
امید است با همفکری ، هم اندیشی و با تعیین مدیران مستعد گامی بلند در تامین موفقیت شرکت متبوعه برداریم.
در همین راستا مجموعه شرکت ارمغان فولاد جم صادقانه و خالصانه معتقد است با پشتوانه خیل عظیم سهامداران محترم به بهره وری و ارتقاء آمال و اهداف بزرگ در شرکت گامی اساسی بردارد.
لذا از سهامداران محترمی که تاکنون نسبت به اعطای وکالتنامه اقدام ننموده اند، مستدعی است با عنابیت به مطالب عنوان شده ، نسبت به ارایه وکالتنامه از طریق دفاتر اسناد رسمی مطابق فایل پیوست با ذکر مشخصات دقیق وکالت دهنده و ارسال آن به شرکت ارمغان فولاد جم در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام عاجل مبذول و ما را در این راه خطیر یاری فرمایند. ضمناً هزینه وکالتنامه توسط شرکت ارمغان فولاد جم به حساب سهامداران محترم تادیه خواهد شد.
وکالت جهت شرکت در مجامع عمومی شرکت
موکل/ موکلین :
آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………….. بشناسنامه شماره …………………… متولد ……………………. صادره از …………………. به شماره ملی ……………………………………………ساکن …………………………………………………………  صاحب به تعداد ………………….. برگه سهام شرکت زرین آسیا با نماد فزرین
وکیل / وکلا :
شرکت  بازرگانی ارمغان فولاد جم  به شماره شناسه ملی  10102510191 و شماره اقتصادی        411317197533  به نشانی  تهران میرداماد / روبروی بانک مرکزی / برج رز میرداماد / طبقه 12 / واحد 1201/ شرکت بازرگانی ارمغان فولاد جم به کد پستی 1919991993
مورد وکالت :  شرکت در مجامع عمومی عادی و فوق العاده یا عادی به طور فوق العاده شرکت زرین معدن آسیا با نماد (فزرین) سهامی عام به شماره ثبت   6285  با شناسه ملی 10460095240 ثبت شده نزد مرجع ثبت شرکتها و اتخاذ تصمیم و دادن رای و پیشنهاد و انتخاب شدن یا انتخاب نمودن ، حضور در جلسات هیات مدیره و تصمیم گیری و قبول سمت و یا انتخاب کردن و  برای استفاده کردن برای درخواست مجمع با استفاده  از ماده  95  قانون تجارت و امضاء صورت جلسات مجامع و هیات مدیره و تغییرات حتی امضاء تغییرات در ثبت شرکت ها و وفق مقررات و مفاد اساسنامه و مصوبات قانونی مجامع و هیات مدیره و تسلیم یا اخذ اوراق و اسناد و مدارک اعم از اصل یا رونوشت و تنظیم و امضاء اسناد رسمی مربوطه حتی اصلاحیه های احتمالی آن و تنظیم و امضاء صورت جلسات مجامع عمومی و یا تغییرات مربوطه به منظور احراز انجام این وکالت و حضور در اداره ثبت شرکت ها و ثبت اسناد و املاک و امضاء دفتر سهام و تسلیم یا اخذ اسناد  و مدارک و اوراق اعم از اصل و رونوشت و کپی و سپردن هر گونه تعهد و تصدیق امضاء به هر نحو و ترتیب به جای موکل و قیام و اقدام به تمامی تشریفات لازمه وفق مقررات و موازین قانونی ضمناً موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکلاء / وکیل را به مدت 2 سال از خود سلب و ساقط نمود .
حدود اختیارات : وکلاء / وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن می باشد و اقدام و امضاء وکلاء / وکیل  به جای اقدام و امضاء موکلین / موکل دارای اختیار و نفوذ قانونی است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است . همچنین وکیل حق توکیل به غیر دارد.
بتاریخ       ……. / …… / …………   هج
ری شمسی .                                     
                                                                                             امضاء موکل و مهر برابر با اصل
انتهای پیام/

source

توسط ecokhabari