به گزارش اقتصادنیوز ، حامد سلیمی با مقایسه آمار صدور پروانه 5 ماهه نخست امسال با مدت مشابه سال گذشته گفت: از ابتدای فروردین تا پایان مرداد ماه امسال، 2 هزار و 491  مورد پروانه ساختمانی صادر شده که این آمار در مدت مشابه سال قبل، 3 هزار و 46  مورد بوده است.
وی ادامه داد: از لحاظ مساحت ساخت ‌و ساز نیز در 5 ماه اول امسال، مجوز ساخت برای حدود 4 میلیون مترمربع صادر شده؛ این در حالی است که این عدد در مدت مشابه سال گذشته بیش از 4 میلیون و 300 هزار مترمربع بوده است. بنابراین شاهد کاهش حدود 8 درصدی ساخت‌ وساز از لحاظ مساحت نیز هستیم.
سلیمی تشریح کرد: از تعداد پروانه‌های صادره در 5 ماه نخست امسال، 2 هزار و 303 مورد در پهنه R (مسکونی)، 137 مورد در پهنه M (مختلط تجاری، اداری و مسکونی) و 49 مورد در پهنه  S (کار و فعالیت) قرار دارند.
وی افزود: از مجموع پروانه‌های صادر شده در سال گذشته نیز 2 هزار و 789 مورد در پهنه مسکونی، 191 مورد در پهنه مختلط و 66 مورد در پهنه کار و فعالیت بوده است.
مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران با بیان اینکه شهر تهران دارای 886 هزار و 600 پارسل است، گفت: از میزان کل پارسل های موجود در شهر تهران، 4.36 درصد در منطقه یک، 5.99 درصد در منطقه دو، 3.46 درصد در منطقه سه، 9.13درصد در منطقه چهار، 5.38 درصد در منطقه پنج، 3.14 درصد در منطقه شش، 4.38 درصد در منطقه هفت، 4.89 درصد در منطقه هشت، 2.14 درصد در منطقه نه، 4.71 درصد در منطقه ده، 3.84 درصد در منطقه یازده، 5.11 درصد در منطقه دوازده، 3.04 درصد در منطقه سیزده،5.90 درصد در منطقه چهارده، 8.83 درصد در منطقه پانزده،4.42 درصد در منطقه شانزده، 3.92 درصد در منطقه هفده، 5.45 درصد در منطقه هجده، 3.50 درصد در منطقه نوزده،4.96 درصد در منطقه بیست، 1.93درصد در منطقه بیست و یک و 1.53 &#15
83;رصد از پارسل های شهر تهران در منطقه بیست و دو قرار دارد.
سلیمی با اشاره به فراوانی درصد تعداد صدور پروانه نسبت به تعداد پارسل های کل هر منطقه در سال1400 اظهار داشت: در 5 ماه نخست امسال، منطقه 21 با صدور پروانه برای 0.55 درصد املاک منطقه، بیشترین درصد تعداد صدور پروانه نسبت به تعداد پارسل های کل منطقه را دارد و سپس منطقه 22 با 0.44 درصد و منطقه 15 با 0.36 درصد به ترتیب در ردیف دوم و سوم قرار دارند. همچنین منطقه 18 با 0.14 درصد، کمترین درصد تعداد صدور پروانه نسبت به تعداد پارسل های کل منطقه را داشته است.
وی ادامه داد: همچنین در سال 99، بیشترین درصد تعداد صدور پروانه نسبت به تعداد پارسل های کل هر منطقه مربوط به منطقه 22 با 0.96 درصد، سپس منطقه 21 با 071 درصد و منطقه 15 با 0.46 درصد بوده است که در همین سال، منطقه 10 با 0.20 درصد کمترین درصد تعداد صدور پروانه نسبت به تعداد پارسل های کل منطقه را به خود اختصاص داده است.  
وی در خصوص فراوانی مساحت ساخت ‌و ساز در مناطق 22گانه نیز گفت: در 5 ماه نخست امسال مناطق22 ، 4 و 2 مجوز بیشترین مساحت ساخت ‌وساز را داشته و مناطق 9، 19 و 10 مجوز کمترین مساحت ساخت‌ وساز را گرفته‌اند، این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته مناطق 5 ، 4 و 1 بیشترین و مناطق 16 ، 10 و 17 کمترین مجوز ساخت‌ و ساز را دریافت کرده‌اند. 
مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران با اشاره به فراوانی صدور پروانه در مناطق 22 گانه گفت: در 5 ماه نخست سال 1400 بیشترین تعداد صدور پروانه،281 مورد در منطقه 15، 227 مورد در منطقه 4 و 179 مورد در منطقه 2 بوده است، همچنین منطقه 22 با 60 مورد، منطقه 9 با 60  مورد و منطقه 6 با 62 مورد کم‌ترین میزان صدور پروانه در این مدت را داشته اند.
سلیمی بیان کرد: در 5 ماه نخست سال 99 نیز، بیشتر&#17
40;ن فراوانی صدور پروانه مربوط به منطقه 15 با 358 مورد، منطقه 4 با 256 مورد و منطقه 14 با 226 مورد بوده است؛کم‌ترین میزان صدور پروانه نیز به ترتیب در منطقه 9 با 49 مورد، منطقه 10 با 83 مورد و منطقه 6 با 88 مورد اتفاق افتاد. 
وی در خصوص پروانه‌های صادره به تفکیک مناطق ۲۲گانه گفت: در 5 ماهه نخست سال جاری برای منطقه یک(111 فقره)، منطقه دو(179 فقره)، منطقه سه(10 فقره)، منطقه چهار(227 فقره)، منطقه پنج(88 فقره)، منطقه شش(62 فقره)، منطقه هفت(112 فقره)، منطقه هشت(154 فقره)، منطقه نه(60 فقره)، منطقه ده(95 فقره)، منطقه یازده(78 فقره)، منطقه دوازده(74 فقره)، منطقه سیزده(79 فقره)، منطقه چهارده(160 فقره)، منطقه پانزده(281 فقره)، منطقه شانزده(116 فقره)، منطقه هفده(5 فقره)، منطقه هجده(68 فقره)، منطقه نوزده(65 فقره)، منطقه بیست(102 فقره)، منطقه بیست‌ویک(95 فقره) و منطقه بیست‌ودو(60 فقره) پروانه صادر شده است.
سلیمی تأکید کرد: آمار ارائه شده با توجه به تنوع و تعداد املاک واقع در محدوده جغرافیایی مناطق 22 گانه بوده و ملاک برتری و ارزشیابی مناطق 22 گانه در صدور پروانه نیست.
 
اقتصادنیوز: امروز ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ شاخص کل بورس دو بار تغییر جهت داد و در نهایت در ارتفاع هزار و ۳۱۲ واحد بالاتر از…
آدرس : تهران، خیابان مطهری، بین میرزای شیرازی و سنایی، پلاک ۳۷۰

source

توسط ecokhabari