مدیرکل استاندارد تهران با اشاره به اینکه درماه گذشته ۷۰۰۰ مورد بازرسی و آزمون از وسایل توزین و سنجش عمومی در این استان انجام شد گفت: از سال آینده هرگونه وسایل توزین و سنجش بدون برچسب آزمون استاندارد در واحدهای صنفی، جمع‌آوری و توقیف می‌شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از اداره‌کل استاندارد استان تهران، محمودرضا طاهری با اشاره به ماده ۱۲ قانون تقویت و تو سعه نظام استاندارد و نیز ماده ۲۰ از فصل پنجم ضوابط اجرایی و مقررات اوزان، مقیاس‌ها و وسایل سنجش، خطاب به واحدهای صنفی دارنده وسایل توزین و سنجش استان، گفت: در صورت قبول شدن در آزمون دوره‌ای وسایل توزین و سنجش و انطباق آن‌ها با استاندارد ملی، ضمن الصاق برچسب آزمون، توسط بازرسان آزمایشگاه‌های همکار این اداره‌کل، با پلمب ویژه اوزان و مقیاس‌ها، پلمپ‌گذاری خواهند شد.
این مقام مسئول ادامه داد:  الصاق پلمب‌های مذکور بر روی وسایل توزین و سنجش، به منزله قانونی بودن این وسایل بوده و مسئولیت حفظ و نگهداری از آن بر عهده صاحب وسیله است.
طاهری هشدار داد: در سال آینده، تمامی وسایل توزین و سنجش فاقد پلمب ویژه اوزان و مقیاس‌ها غیر قانونی تلقی و به استناد ماده ۱۹ از بند”ب” ذیل فصل چهارم ضوابط اجرایی و مقررات اوزان، مقیاس‌ها و وسایل سنجش، توقیف و جمع‌آوری می‌شوند.  
انتهای پیام

source

توسط ecokhabari