گوگل حساب‌های ایمیل متعلق به دولت افغانستان را در پی افتادن کنترل این کشور به دست طالبان، قفل کرد.
به گزارش ایسنا، این خبر همزمان با افزایش نگرانیها نسبت به برخورد طالبان با افرادی که با دولت آمریکا همکاری کرده اند، منتشر شده است. این گروه قول داده است همه را عفو کند اما گزارشها از افغانستان این وعده ها را مورد تردید قرار می دهد.
گوگل در بیانیه ای به رویترز به شکل روشن قفل شدن بعضی از حساب‌های متعلق به دولت افغانستان را تایید نکرد اما اعلام کرد همزمان با رصد اوضاع افغانستان، اقدامات موقتی بکار بسته تا امنیت حساب‌های مربوط را تضمین کند.
منبع آگاهی که به رویترز درباره قفل شدن حساب‌های دولت افغانستان خبر داده بود یک کارمند دولت سابق بود. وی گفت: طالبان ماه گذشته از وی خواست اطلاعات موجود در سرورهای سازمانش را ذخیره کند.
این کارمند سابق که اکنون مخفی شده است، گفت: اگر آنچه آنها می خواستند انجام می دادم در این صورت آنها به اطلاعات و ارتباطات رسمی مدیریت قبلی وزارتخانه دسترسی پیدا می کردند.
وب سایت اینترسپت ماه گذشته گزارش کرد دستگاههای بیومتریک متعلق به ارتش آمریکا به دست طالبان افتاده است که می تواند از آنها برای شناسایی افغانهایی که با آمریکا همکاری کرده بودند استفاده کند.
مقامات به نیویورک تایمز گفته اند در زمان تصرف افغانستان، هزاران فایل محرمانه و فهرست حقوق بگیران دولت افغانستان به دست طالبان افتاده که وضعیت شهروندانی که برای مقابله با طالبان فعالیت کرده بودند را پیچیده می کند. با وجود وعده های طالبان، منابع آگاه به تایمز گفتند گزارشهایی از بازداشت، مفقودی و همچنین اعدام وجود داشته است. یک مقام سابق افغان به این نشریه گفت: از وقتی که طالبان نیمه شب به در خانه وی آمده اند، پنهان شده است.
بر اساس گزارش بیزنس اینسایدر، گزارشهای دیگر حاکی از آن است که طالبان با مراجعه خانه به خانه، به دنبال کسانی می گردد که با غرب همکاری کرده اند.
انتهای پیام

source

توسط ecokhabari