در ادامه جلسات مجلس شورای اسلامی برای صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، نمایندگان موافق و مخالفِ گزینه پپیشنهادی وزارت نیرو، به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند . بعد از آن، علی‌اکبر محرابیان از برنامه‌ها و دیدگاه‌ها خود برای اداره این وزارتخانه دفاع خواهد کرد.

source

توسط ecokhabari