رئیس کل سازمان امور مالیاتی، مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا مبنی بر تمدید اظهارنامه مؤدیان مالیاتی را به استان‌ها ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا،‌ امید علی پارسا تمدید یک هفته‌ای تسلیم اظهارنامه مؤدیان مالیاتی را برای اجرا به امور مالیاتی استان تهران و سایر استان‌ها ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه آمده است:‌ “بدین وسیله حکم مالیاتی مقرر در جزء ۱۳ بند ج مصوبات هشتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۴۰۰.۵.۳۰ پیوست نامه شماره ۵۵۳۸۹ مورخ ۱۴۰۰.۵.۳۱ رئیس دفتر رئیس جمهور، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌شود: 
با تمید یک هفته‌ای تسلیم اظهارنامه مؤدیان مالیاتی موافقت و مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع جزء ۴ بند ج مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۴۰۰.۴.۲۶ تا ۱۴۰۰.۶.۷ تمدید شد”.
گفتنی است، درحالیکه پیش از آخرین فرصت اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری برای پرداخت مالیات تا پایان مرداد ماه سال جاری بود، اکنون با تصویب ستاد ملی کرونا، به دلیل تعطیلی‌های هفته گذشته این مهلت یک هفته دیگر نیز برای بار دوم تمدید شد.
بنابراین، آخرین مهلت مؤدیان برای تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی خود تا پایان هفتم شهریور سال جاری خواهد بود که اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری برای بهره مندی از مشوق‌های قانونی نرخ صفر یا هر نوع تسهیلات دیگر باید اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مالیات به آدرس  WWW.INTAMEDIA.IR ارسال و مالیات خود را پرداخت کنند.
از سوی دیگر، مؤدیان مالیاتی در صورت عدم پرداخت مالیات یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر، مشمول جرایم قانونی خواهند شد.


انتهای پیام 

source

توسط ecokhabari