نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن موافقت با وزیر پیشنهادی کار عنوان کرد: آقای عبدالملکی که مورد نقد برخی قرار گرفته است از نخبگان اقتصاد است.
به گزارش ایسنا، سید محمد موحد، نماینده مردم کهگیلویه در مجلس به عنوان موافق وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه علنی امروز مجلس گفت: به اعتقاد اینجانب دولت آقای رییسی با دولت های مختلف که در ادوار مختلف شاهد معرفی وزرای آنها به مجالس مختلف بودم قابل مقایسه نیست.
وی افزود: برخی در خصوص دولت آقای رییسی نکاتی مطرح کردند که واقعا مایه تاسف است، کمیسیون ها، فراکسیون ها، مجلس و همه این مجموعه ها در طول این دوران وزرا را در فرایند مختلف و جایگاه های مختلف در یک موازنه قرار داده اند، وزرای این دولت با کدامین دولت قابل مقایسه است؟
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیان کرد کرد: آیا این مجموعه ها کارشناس نیستند؟ این ها مجموعه هایی نیستند که بتوانند تشخیص دهند؟ این دولت از قوی ترین دولت های جمهوری اسلامی ایران می باشد و وزرای آن، وزرای توانمند، جوان، نخبه و توانمند می باشد؟ همین آقای عبدالملکی که مورد نقد قرار گرفته است از نخبگان اقتصاد است.
انتهای پیام

source

توسط ecokhabari