به گزارش خبرگزاری تسنیم «پرونده حکمرانی فضای مجازی»؛ طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، در جلسه شصت و ششم شورای عالی فضای مجازی در تاریخ 25 شهریورماه 99 به تصویب رسید. در این طرح بعد از اشاره به خط مشی های حاکم بر شبکه ملی اطلاعات (درونزایی و خوداتکایی، برون نگری، فرصت سازی، حکمرانی یکپارچه و منعطف، مشارکت فعال ذینفعان، روزآمدی نوآوری و آینده نگری، کارکرد فرهنگی اجتماعی مبتنی بر نقشه مهندسی فرهنگی کشور و توسعه سبز و سلامت محور)، اهداف راهبردی و عملیاتی متعددی برای شبکه ملی اطلاعات بیان شده است. این اهداف عبارت است از:
الف) اهداف راهبردی شبکه ملی اطلاعات
ب) اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات
از همین پرونده بیشتر بخوانید:
انتهای پیام/

source

توسط ecokhabari

دیدگاهتان را بنویسید