به گزارش اقتصادنیوز بررسی آمار ها نشان می دهد نرخ بیکاری از حدود 12 درصد در ابتدای ریاست جمهوری روحانی(پایان سال 91)، اکنون به زیر 9 درصد در انتهای زمام داری وی در دولت رسیده است. البته تحلیل نرخ بیکاری بدون در نظر گرفتن نرخ مشارکت اقتصادی و جمعیت متقاضی شغل ممکن است دچار خطا شود. به عنوان مثال ممکن است بدون اینکه به تعداد شاغلین اضافه شود با نا امید شدن بیکاران از بیدا کردن شغل، نرخ بیکاری کاهش یابد. از همین رو در این گزارش به بررسی نرخ مشارکت اقصادی همراه با نرخ بیکاری در دولت حسن روحانی پرداخته شده تا نشان دهد این دو متغیر مهم در پایان دولت روحانی چه تغییری نسبت به پایان دولت محمود احمدی نژاد داشته است.
از نسبت جمعیت متقاضی کار کردن اعم از شاغل و بیکار به کل جمعیت حاضر در سن کار، نرخ مشارکت اقتصادی به دست می آید. به بیان ساده تر این نرخ بیان می کند چه درصدی از کسانی که در سن کار هستند(به غیر از سالمندان و کودکان) مایل به شاغل شدن هستند. در زمانی که حسن روحانی دولت را تحویل گرفت این نرخ حدود 37 درصد بوده است و اکنون این نرخ در پایان سال 99 به 41.3 درصد رسیده است. نرخ مشارکت اقتصادی در ایران بسیار پایین است، این نرخ در کشور های توسعه یافته به 70 درصد هم می رسد. به طور کلی بررسی ها نشان می دهد این نرخ در دوره روحانی تفاوت چندانی با دوره های پیشین نداشته است.
بالا بودن نرخ مشارکت اقتصادی بیانگر پویایی یک اقتصاد و امید داشتن و مایل بودن نیروی کار به شاغل شدن است. عمده ترین دلیل پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در ایران، پایین بودن ظرفیت و حجم اقتصاد برای جذب نیروی کار بوده که نهایتا منجر به نا امیدی نیروی کار ار یافتن شغل می شود.
روحانی-اقتصاد کلان
نرخ بیکاری در سال پایانی دولت احمدی نژاد حدود 12 درصد بوده است که این نرخ در اولین سال دولت یازدهم به 10.4 درصد کاهش یافت. با وجود اینکه نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 95 بسیار بالا بوده است اما بالاترین نرخ بیکاری در دوران ریاست جمهوری روحانی به همین سال باز می گردد. در این سال نرخ بیکاری برای بار دیگر به 12 درصد رسید.
نرخ بیکار در سال 99 حدود 9.6 درصد به ثبت رسیده است. از آنجایی که رنخ بیکاری ار تقسیم جمعیت بیکار به جمعیت فعال اقتصادی به دست می آید، چنانچه افراد بیکار از پیدا گردن شغل نا امید شوند و از جمعیت فعال اقتصاد خارج شوند، نرخ بیکاری کاهش پیدا خواهد کرد. کاهش در نرخ مشارکت اقتصادی و ناامید شدن بیکاران از شاغل شدن در سال 99 از عمده ترین دلایل کاهش بیکاری در این سال است. نرخ بیکاری در بهار 1400 به زیر 9 درصد رسیده است.
به طور کلی آنچه که از آمار های رسمی بر می آید نرخ بیکاری و وضعیت بیکاری در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی بهبود یافته است.
روحانی-اقتصاد کلان
اقتصادنیوز: وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم، سید احسان خاندوزی مهم ترین مانع تولید بنگاه های در کشور را عدم تامین مالی درست…
آدرس : تهران، خیابان مطهری، بین میرزای شیرازی و سنایی، پلاک ۳۷۰

source

توسط ecokhabari

دیدگاهتان را بنویسید