به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس اعلام سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای طی 24 ساعت گذشته تردد وسایل نقلیه در جاده‌های برون‌شهری کشور 26.1 درصد کاهش یافته است. سهم وسایل نقلیه سنگین 18.7درصد ، اوج تردد بین ساعات 19 تا 20 و کمترین تردد بین ساعات 4 الی 5 صورت گرفته است.
ممنوعیت تردد بدلیل مداخلات جوی :
1- محور رامیان – اولنگ – شاهرود ، واقع در استان های گلستان و سمنان به دلیل نبود ایمنی کافی تا اطلاع بعدی مسدود است.
2- محور فرعی شمشک – دیزین ، واقع در استان های البرز و تهران به دلیل نبود ایمنی کافی تا اطلاع بعدی مسدود است.
3- محور شهداد – نهبندان ، واقع دراستان کرمان به دلیل نبود ایمنی کافی تا اطلاع بعدی مسدود است.
4- محور خرم آباد – پلدختر ، واقع در استان لرستان به دلیل نبود ایمنی کافی تا اطلاع بعدی مسدود است.
5 – محور پونل – خلخال ، واقع در استان گیلان به دلیل نبود ایمنی کافی تا اطلاع بعدی مسدود است.
6 – محور رباط پشت بادام – بیاضه ، واقع در استان یزد به دلیل نبود ایمنی کافی تا اطلاع بعدی مسدود است.
ممنوعیت تردد بدلیل عملیات کارگاه جاده‌ای :
1- محور فرعی ساران- کیلان، واقع دراستان تهران تا 20 شهریور 1400 ، از ساعت 7 صبح دوشنبه الی 7 صبح چهارشنبه هر هفته، به‌ دلیل اجرای عملیات خاکبرداری، کیلومتر 2 الی 8 ، محور فوق مسدود بوده و تردد از محور جایگزین فیروزکوه – سمنان انجام می‌شود.
2- محور کندوان ( محدوده طویر)، واقع در استان مازندران تا 20 شهریور 1400 ، روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 8  الی 17 هر هفته به غیر از روزهای شنبه، چهار شنبه، پنجشنبه و جمعه ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌ دلیل اجرای عملیات سبک سازی و ایمن سازی ترانشه مسیر، کیلومتر 9 الی 10 ، محور فوق مسدود بوده و تردد از محور جایگزین فیروزکوه و هراز انجام می‌شود.
محدودیت تردد بدلیل عملیات کارگاه جاده‌ای:
الف) تهران و محورهای منتهی به آن:
1- آزاد راه  قم – تهران ، واقع دراستان قم تا 20 شهریور 1400 ، از ساعت 7 الی 19 روزهای شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه ، از ساعت 7 الی 16 روزهای سه شنبه ، پنجشنبه و از ساعت 7 الی 14 روزهای جمعه هر هفته ، به غیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، به‌ دلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی بتنی مفصلی ، کیلومتر 30  الی 55 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
2- آزادراه  قم – تهران (باند غربی) ، واقع دراستان قم تا 20 شهریور 1400 ، از ساعت 8 الی 18 روزهای شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه ، از ساعت 7 الی 16 روزهای سه شنبه ، پنجشنبه و از ساعت 8 الی 14 روزهای جمعه هر هفته ، به غیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت ، کیلومتر 0  الی 15 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
3- محور قدیم  قم تهران ( باند غربی) ، واقع دراستان قم تا 20 شهریور 1400 ، از ساعت 8 الی 17 روزهای شنبه تا سه شنبه و از ساعت 8 الی 14 روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هر هفته ، به غیر از روزهای جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت ، کیلومتر 40  الی 26 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
4- آزاد راه تهران ساوه (حد فاصل عوارضی اول تا عوارضی دوم) ، واقع دراستان تهران تا 20 شهریور 1400 ، از ساعت 14 الی 19 روزهای شنبه ، از ساعت 8 الی  19 روزهای یکشنبه تا سه شنبه و از ساعت 8 الی 14 روزهای چهارشنبه هر هفته ، به غیر از روزهای پنجشنبه ، جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت گرم ، کیلومتر 4  الی 32 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 5- آزادراه  قم – تهران (مسیر رفت و برگشت) تا 20 شهریور 1400 ، از ساعت 7 الی 19 روزهای شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه و از ساعت 7 الی 14 روزهای سه شنبه و پنجشنبه هر هفته ، به غیر از  روزهای جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، به‌ دلیل اجرای عملیات  نصب نیوجرسی مفصل دار ، کیلومتر 0 الی 60 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
6- محور سواد کوه (حد فاصل پل سفید تا گدوک) تا 20شهریور 1400 ، از ساعت 12 الی  17 روزهای شنبه ، از ساعت 8 الی  17 روزهای یکشنبه تا سه شنبه و از ساعت 8 الی 12 روزهای چهارشنبه هر هفته ، به غیر از روزهای پنجشنبه ، جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت ، کیلومتر 45  الی 86 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
7- محور هراز (محدوده پارک جنگلی تا منظریه) ، واقع دراستان مازندران ، از مورخ 8 خرداد لغایت 20شهریور 1400 ، از ساعت 12 الی  17 روزهای شنبه ، از ساعت 8 الی  17 روزهای یکشنبه تا سه شنبه و از ساعت 8 الی 12 روزهای چهارشنبه هر هفته ، به غیر از روزهای پنجشنبه ، جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت ، کیلومتر 20  الی 100 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
8- محور قدیم تهران – ساوه (حد فاصل رباط کریم تا انتهای حوزه) ، واقع دراستان تهران ، از مورخ 1 تیر لغایت 20 شهریور 1400 ، از ساعت 14 الی 19 روزهای شنبه ، از ساعت 8 الی  19 روزهای یکشنبه تا سه شنبه  و از ساعت 8 الی 14 روزهای چهارشنبه هر هفته ، به غیر از روزهای پنجشنبه ، جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت ، کیلومتر 0  الی 7 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 9- آزاد راه تهران  قم ( باند برگشت)، واقع دراستان تهران ، از مورخ 16 تیر لغایت 20 شهریور1400، از ساعت 7 الی 18 روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه،چهارشنبه و از ساعت 7 الی 14 روزهای سه شنبه و پنجشنبه هر هفته ، به غیر از روزهای جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش اسفالت ، کیلومتر 0  الی 57 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
10- آزاد راه  کرج قزوین( باند شمالی)، واقع دراستان البرز ، از مورخ 5 تیر لغایت 20 شهریور 1400، از ساعت 9 الی 15 روزهای شنبه تا سه شنبه
هر هفته ، بغیر از روزهای چهار شنبه ، پنجشنبه ، جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، بدلیل اجرای عملیات روکش
حفاظتی میکروسرفسینگ ، تیر 860  الی تیر 1180، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
11- محور قدیم تهران   قم ، واقع دراستان تهران ، از مورخ 29 خرداد لغایت 20 شهریور1400، از ساعت 7 الی 19 روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه و
از ساعت 7 الی 14 روزهای سه شنبه و پنجشنبه هر هفته ، به غیر از روزهای جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای
عملیات لکه گیری و روکش اسفالت گرم، کیلومتر 0  الی 8 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
12- آزاد راه  کرج قزوین( باند جنوبی)، واقع دراستان البرز ، از مورخ 13 تیر لغایت 15 شهریور 1400، از ساعت 9 الی 15 روزهای  یکشنبه تا سه شنبه
هر هفته ، بغیر از روزهای شنبه ، چهار شنبه ، پنجشنبه ، جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، بدلیل اجرای عملیات ارتقا تاب
لغزشی رویه مضرس، کیلومتر 53(تیر 1186) الی کیلومتر 32( تیر 865)، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
13- محور هراز ( منطقه استراباکو)، واقع دراستان مازندران ، از مورخ 22 تیر لغایت 17 شهریور 1400، از ساعت 9 الی 17 روزهای  یکشنبه تا سه شنبه
و از ساعت 9 الی 13 روزهای چهارشنبه هر هفته ، بغیر از روزهای شنبه ، پنجشنبه ، جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ،
 بدلیل اجرای عملیات احداث پل استراباکو، از کیلومتر 64 الی 66، یک لاین از محور مسدود بوده و تردد از لاین مجاور  ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
ب) سایر محورها:
آذربایجان غربی:
 
1- محور ارومیه سلماس( تقاطع آبگرم)، واقع دراستان آذربایجان غربی ، از مورخ 30 اردیبهشت لغایت 31 مرداد 1400 ، بصورت 24 ساعته ، به‌ دلیل اجرای عملیات اصلاح و ساماندهی تقاطع پر تصادف( احداث زیرگذر)، از کیلومتر 65 تا 600+65 ، محور فوق مسدود بوده وتردد از مسیر انحرافی ، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد.
 
2- محور ماکو سه راهی ایواوغلو، واقع دراستان آذربایجان غربی ، از مورخ 17 مرداد لغایت 26 مرداد 1400 ، از ساعت 7 الی 19 ، به‌ دلیل اجرای عملیات کالیبراسیون سامانه توزین در حال حرکت  WIM، از کیلومتر 500+21 تا 23 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد.
ایرانشهر :
1- محور ایرانشهر خیرآباد، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان ، از مورخ 27 اردیبهشت لغایت 20 شهریور 1400 ، از ساعت 7  الی 16 ، به‌ دلیل اجرای عملیات مرمت و ارتقاء آبروها، از کیلومتر 90+14 تا 100+17، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
بوشهر:
1- محور برازجان گناوه ، واقع دراستان بوشهر ، از مورخ 21 فروردین لغایت 20 شهریور 1400 ، از ساعت 7 الی 19 ، به‌ دلیل اجرای عملیات میدان شهید حاج قاسم سلیمانی، از کیلومتر 0 تا 30، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
2- محور بوشهر دیر( حد فاصل میدان غربی تا روستای اولی شمالی) ، واقع دراستان بوشهر ، از مورخ 1 اردیبهشت لغایت 20 شهریور 1400 ، از ساعت 7 الی 19:30 ، به‌ دلیل اجرای عملیات رفوژه میانی، از کیلومتر 0 تا 500+1، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
3- کمربندی کنگان دوراهک( بی بی حبش شهرستان کنگان) ، واقع دراستان بوشهر ، از مورخ 7 اردیبهشت لغایت 20 شهریور 1400 ، از ساعت 6 الی 20 ، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث تقاطع غیر همسطح، از کیلومتر 700+6 تا 550+7، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
4- محور برازجان – زیارت گزبلند( رفت و برگشت) ، واقع دراستان بوشهر ، از مورخ 25 خرداد لغایت 20 شهریور 1400 ، از ساعت 7 الی 17 ، به‌ دلیل اجرای عملیات فوگسیل، از کیلومتر 0 تا 20، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
5- محور سه راهی گزبلند تقاطع غیر همسطح احمدی، واقع دراستان بوشهر ، از مورخ 20 خرداد لغایت 20 شهریور 1400 ، از ساعت 7 الی 17 ، به‌ دلیل اجرای عملیات درزگیری آسفالت، از کیلومتر 0 تا 20، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
6- محور خروجی برازجان گناوه حد فاصل میدان تره بار برازجان پل کلل( رفت و برگشت) ، واقع دراستان بوشهر ، از مورخ 28 خرداد لغایت 20 شهریور 1400 ، از ساعت 7 الی 17 ، به‌ دلیل اجرای عملیات درزگیری آسفالت، از کیلومتر 0 تا 20، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
 7- محور کلمه بوشکان، واقع دراستان بوشهر ، از مورخ 8 تیر لغایت 20 شهریور 1400 ، از ساعت 7 الی 17 ، به‌ دلیل اجرای عملیات چیپ سیل ، از کیلومتر 0 تا 20، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
8- محور گناوه دیلم و بلعکس ( کمربندی گناوه)، واقع دراستان بوشهر ، از مورخ 10 تیر لغایت 20 شهریور 1400 ، از ساعت 7 الی 17 ، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری ، از کیلومتر 0 تا 20، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
9- محور برازجان دالکی تقاطع راهداری( دشتستان) ، واقع دراستان بوشهر ، از مورخ 25 مرداد لغایت 20 شهریور 1400 ، از ساعت 7 الی 19:30 ، به‌ دلیل اجرای عملیات پروژه ساماندهی تقاطع راهداری، از کیلومتر 0 تا 1، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
10- محور خروجی پیچ های جاشک آبدان ، واقع دراستان بوشهر ، از مورخ 25 مرداد لغایت 20 شهریور 1400 ، از ساعت 7 الی 17 ، به‌ دلیل اجرای عملیات تعریض و بهسازی، از کیلومتر 0 تا 5، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
 خراسان جنوبی:
1- محور بیرجند قاین ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ 10 اردیبهشت لغایت 20 شهریور 1400 ، از ساعت 6 الی 19 ، به‌ دلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصلی، از کیلومتر 5 تا 100، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
خراسان رضوی :
1- کمربندی تربت حیدریه مشهد ، واقع دراستان خراسان رضوی ، از مورخ 16 فروردین لغایت 20 شهریور 1400 ، از ساعت 7:30 الی 18 ، به‌ دلیل اجرای عملیات آسفالت تراشی، لکه گیری و رویه آسفالت ، از کیلومتر 0 تا 19، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
2- محور طرقبه نغندر، واقع دراستان خراسان رضوی ، از مورخ 18 خرداد لغایت 18 شهریور 1400 ، از ساعت 7  الی 19 ، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث پل ، از کیلومتر 200+8 الی 850+8 ، محور فوق مسدود بوده و تردد از کنار گذر احداثی ، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
3- آزاد راه مشهد باغچه، واقع دراستان خراسان رضوی ، از مورخ 5 تیر لغایت 20 شهریور 1400 ، از ساعت 7  الی 19:30 ، به‌ دلیل اجرای عملیات آسفالت ، از کیلومتر 0 الی 37 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
4- محور قدیم بردسکن سبزوار(راه دهان قلعه)، واقع دراستان خراسان رضوی ، از مورخ 3 مرداد لغایت 20 شهریور 1400 ، از ساعت 7 الی 18، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث و آسفالت، از کیلومتر 500+7 الی 12 ، محور فوق مسدود بوده و تردد از کنارگذر احداثی ، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
5- محور سلطان آباد سبزوار، واقع دراستان خراسان رضوی ، از مورخ 5 مرداد لغایت 20 شهریور 1400 ، از ساعت 7 الی 17، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر 0 الی 16 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
6- کمربندی رشتخوار تربت حیدریه، واقع دراستان خراسان رضوی ، از مورخ 9 مرداد لغایت 20 شهریور 1400 ، از ساعت 8 الی 16، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث پل باکسی، از کیلومتر 500+34 الی 800+34 ، محور فوق مسدود بوده و تردد از محور احداثی ، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
7- محور کاشمر شادمهر، واقع دراستان خراسان رضوی ، از مورخ 9 مرداد لغایت 20 شهریور 1400 ، بصورت 24 ساعته، به‌ دلیل اجرای عملیات تعریض پل رزق آباد، کیلومتر 782+5، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
8- محور بجستان گناباد، واقع دراستان خراسان رضوی ، از مورخ 25 مرداد لغایت 20 شهریور 1400 ، ازساعت 7 الی 18، به‌ دلیل اجرای عملیات ترانشه برداری، تعریض پل، شانه سازی و تعریض آسفالت، از کیلومتر 7 الی 23، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
خراسان شمالی:
1- محور بجنورد جنگل گلستان ( حد فاصل روستای جوزک تا انتهای حوزه) ، واقع دراستان خراسان شمالی ، از مورخ 1 اردیبهشت لغایت 20 شهریور 1400 ، از ساعت 7 الی 18 ، به‌ دلیل اجرای عملیات درزگیری و روکش آسفالت، از کیلومتر 0 تا 600+69، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
2- محور بجنورد شیروان، واقع دراستان خراسان شمالی ، از مورخ 16 اردیبهشت لغایت 20 شهریور 1400 ، از ساعت 7 الی 18 ، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، از کیلومتر 5 تا 24، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
3- محور اسفراین سبزوار، واقع دراستان خراسان شمالی ، از مورخ 21 خرداد لغایت 20 شهریور 1400 ، از ساعت 7 الی 18 ، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت ، از کیلومتر 20 تا 40،  تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
4- محور اسفراین بجنورد، واقع دراستان خراسان شمالی ، از مورخ 1 تیر لغایت 1 شهریور 1400 ، از ساعت 7 الی 20 ، به‌ دلیل اجرای عملیات پاکسازی سطح ترانشه های سنگی از قطعات سست ( لق گیری)، از کیلومتر 15 تا 31،  تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
زنجان:
1- آزاد راه زنجان قزوین ( باند شمالی و جنوبی )، واقع دراستان زنجان ، از مورخ 22 فروردین لغایت 20 شهریور 1400 ، روزهای شنبه  تا پنجشنبه ازساعت 07:00 الی 19:00 ، بغیر از روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات نصب حفاظ بتنی بلوک مفصلی در رفوژ میانی، کیلومتر 105 الی 40، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.
قزوین :
1-محور قزوین الموت ، واقع دراستان قزوین، از مورخ 7 اردیبهشت لغایت 20 شهریور 1400، روزهای شنبه تا چهارشنبه ازساعت 8  الی 19 هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، به‌ دلیل اجرای عملیات خط انتقال آب ، کیلومتر 600+0 الی 650+0 ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
2-آزاد راه قزوین زنجان ، واقع دراستان قزوین، از مورخ 5 اردیبهشت لغایت 20 شهریور 1400، روزهای شنبه تا پنجشنبه ازساعت 8  الی 19 هر هفته بغیر از روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، به‌ دلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصلی ، کیلومتر 0  الی 85 ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 3- آزاد راه قزوین رشت ، واقع دراستان قزوین ، از مورخ  7 اردیبهشت لغایت 20 شهریور 1400 ، از ساعت 14 الی 19 روزهای شنبه ، از ساعت 8 الی  19 روزهای یکشنبه ،  دوشنبه ، سه شنبه  و همچنین از ساعت 8 الی 14 روزهای چهارشنبه هر هفته ، بغیر از روزهای پنجشنبه و جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، به‌ دلیل اجرای عملیات  روکش حفاظتی، کیلومتر 0  الی 74+500 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
4- آزاد راه قزوین کرج ، واقع دراستان قزوین ، از مورخ  7 اردیبهشت لغایت 20 شهریور 1400 ، از ساعت 14 الی 19 روزهای شنبه ، از ساعت 8 الی  19 روزهای یکشنبه ،  دوشنبه ، سه شنبه  و همچنین از ساعت 8 الی 14 روزهای چهارشنبه هر هفته ، به غیر از روزهای پنجشنبه و جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، به‌ دلیل اجرای عملیات میکروسرفیسینگ، کیلومتر 0  الی 47 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 5- محور سه راهی شامی شاپ زنجان ، واقع دراستان قزوین ، از مورخ  7 اردیبهشت لغایت 20 شهریور 1400 ، از ساعت 14 الی 19 روزهای شنبه ، از ساعت 8 الی  19 روزهای یکشنبه ،  دوشنبه ، سه شنبه  و همچنین از ساعت 8 الی 14 روزهای چهارشنبه هر هفته ، بغیر از روزهای پنجشنبه و جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، به‌ دلیل اجرای عملیات  تعمیرات اساسی پل، کیلومتر 12 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 6- آزاد راه قزوین – آبیک ، واقع دراستان قزوین ، از مورخ  20 اردیبهشت لغایت 20 شهریور 1400 ، از ساعت 14 الی 19 روزهای شنبه ، از ساعت 8 الی  19 روزهای یکشنبه ،  دوشنبه ، سه شنبه  و همچنین از ساعت 8 الی 14 روزهای چهارشنبه هر هفته ، به غیر از روزهای پنجشنبه و جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، به‌ دلیل اجرای عملیات تعمیرات اساسی پل، کیلومتر 31+510 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 7- آزاد راه قزوین – آبیک ، واقع دراستان قزوین ، از مورخ  20 اردیبهشت لغایت 20 شهریور 1400 ، از ساعت 14 الی 19 روزهای شنبه ، از ساعت 8 الی  19 روزهای یکشنبه ،  دوشنبه ، سه شنبه  و همچنین از ساعت 8 الی 14 روزهای چهارشنبه هر هفته ، به غیر از روزهای پنجشنبه و جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، به‌ دلیل اجرای عملیات تعمیرات اساسی پل، کیلومتر 41+500 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
8- آزاد راه قزوین – زنجان ، واقع دراستان قزوین ، از مورخ  26 اردیبهشت لغایت 20 شهریور 1400 ، از ساعت 14 الی 19 روزهای شنبه ، از ساعت 8 الی  19 روزهای یکشنبه ،  دوشنبه ، سه شنبه  و همچنین از ساعت 8 الی 14 روزهای چهارشنبه هر هفته ، بغیر از روزهای پنجشنبه و جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری، از کیلومتر 34 الی 80، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
9- محور قدیم قزوین رشت ، واقع دراستان قزوین ، از مورخ  3 خرداد لغایت 20 شهریور 1400 ، از ساعت 14 الی 19 روزهای شنبه ، از ساعت 8 الی  19 روزهای یکشنبه ،  دوشنبه ، سه شنبه  و همچنین از ساعت 8 الی 14 روزهای چهارشنبه هر هفته ، بغیر از روزهای پنجشنبه و جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر 0 الی 800+71، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
10- محور قدیم قزوین رشت ، واقع دراستان قزوین ، از مورخ  30 خرداد لغایت 20 شهریور 1400 ، از ساعت 14 الی 19 روزهای شنبه ، از ساعت 8 الی  19 روزهای یکشنبه ،  دوشنبه ، سه شنبه  و همچنین از ساعت 8 الی 14 روزهای چهارشنبه هر هفته ، بغیر از روزهای پنجشنبه و جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، به‌ دلیل اجرای عملیات تعمیر و مرمت نقطه پر تصادف، از کیلومتر 60 الی 62، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
11- محور طالقان ، واقع دراستان قزوین ، از مورخ  26 تیر لغایت 20 شهریور 1400 ، از ساعت 14 الی 19 روزهای شنبه ، از ساعت 8 الی  19 روزهای یکشنبه ،  دوشنبه ، سه شنبه  و همچنین از ساعت 8 الی 14 روزهای چهارشنبه هر هفته ، بغیر از روزهای پنجشنبه و جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، به‌ دلیل اجرای عملیات خاکبرداری و عملیات در شانه راه، از کیلومتر 4 الی 6، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
12- محور قدیم قزوین رشت ، واقع دراستان قزوین ، از مورخ 5 مرداد لغایت 20 شهریور 1400 ، بصورت24 ساعته ، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث زیر گذر پیادرو، از کیلومتر 13 الی 14، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
قم:
1- آزاد راه  قم تهران ، واقع دراستان قم ، از مورخ 23 فروردین لغایت 20 شهریور 1400 ، از ساعت 7 الی 19 روزهای شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه و همچنین از ساعت 7 الی 16 روزهای سه شنبه و پنجشنبه هر هفته و از ساعت 7 الی 14 روزهای جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، به‌ دلیل اجرای عملیات نیوجرسی بتنی مفصلی و نصب در راهها ، کیلومتر 30  الی 55 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 2- آزاد راه  قم تهران ( باند غربی) ، واقع دراستان قم ، از مورخ 30 فروردین لغایت 20 شهریور 1400 ، از ساعت 8 الی 18 روزهای شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه و همچنین از ساعت 7 الی 16 روزهای سه شنبه و پنجشنبه هر هفته و از ساعت 8 الی 14 روزهای جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت ، کیلومتر 0  الی 15 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
3- کمربندی جنوبی  قم اراک ، واقع دراستان قم ، از مورخ 30 فروردین لغایت 20 شهریور 1400 ، از ساعت 8 الی 16 روزهای شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه و همچنین از ساعت 8 الی 14 روزهای سه شنبه و چهارشنبه هر هفته و بغیر از روزهای پنجشنبه و جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت ، کیلومتر 0  الی 11+500 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
4- محور قدیم  قم تهران ( باند غربی) ، واقع دراستان قم ، از مورخ 31 فروردین لغایت 20 شهریور 1400 ، از ساعت 8 الی 17 روزهای شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه  و سه شنبه و همچنین از ساعت 8 الی 14 روزهای و چهارشنبه و پنجشنبه هر هفته و ب غیر از روزهای و جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت ، کیلومتر 40  الی 26 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
کرمانشاه:
1- محور کرمانشاهبیستون و بالعکس، واقع دراستان کرمانشا تا 20 شهریور 1400 ، ساعت 8 الی 17، به‌ دلیل اجرای عملیات برچیدن گاردریل، نصب نیوجرسی، تعمیرات سیستم روشنایی و بستر سازی رفیوژ میانی محور، از کیلومتر 0  الی 500+25، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد.
2- محور اسلام آباد غرب سر پل ذهاب ، واقع دراستان کرمانشاه، از مورخ 8 تیر لغایت 20 شهریور 1400 ، از ساعت 8:30 تا 18، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث مسیر انحرافی، کیلومتر 74  الی900+74، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
کهگیلویه وبویر احمد:
1- محور پاتاوهدهدشت (قطعه سوم) ، واقع دراستان کهگیلویه وبویر احمد ، از مورخ 25 فروردین لغایت 20 شهریور 1400 ، ساعت 8 الی 19، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث تقاطع غیر همسطح، از کیلومتر 81 الی 82، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
2- محور باشتگچساران، واقع دراستان کهگیلویه وبویر احمد ، از مورخ 23 فروردین لغایت 20 شهریور 1400 ، ساعت 8 الی 19، به‌ دلیل اجرای عملیات بتن پاشی ، از کیلومتر 6  الی 7، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
3- محور یاسوج سمیرم ، واقع دراستان کهگیلویه وبویر احمد ، از مورخ 2 خرداد لغایت 20 شهریور 1400 ، ساعت 8 الی 19، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت ، از کیلومتر 100  الی 125، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
4- محور یاسوج سی سخت ، واقع دراستان کهگیلویه وبویر احمد ، از مورخ 10 تیر لغایت 20 شهریور 1400 ، ساعت 8 الی 19، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث تونل، از کیلومتر 5  الی 20، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
5- محور بهبهان لیکک ماغر ، واقع دراستان کهگیلویه وبویر احمد ، از مورخ 17 مرداد لغایت 20 شهریور 1400 ، ساعت 8 الی 19، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر 3  الی 21، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
6- محور کلایه سه راهی باشت چرام ، واقع دراستان کهگیلویه وبویر احمد ، از مورخ 17 مرداد لغایت 20 شهریور 1400 ، ساعت 8 الی 19، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر 1  الی 22، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
گلستان:
1- محور علی آباد آزاد شهر ( سعد آباد خان ببین) ، واقع دراستان گلستان ، از مورخ 22 فروردین لغایت 20 شهریور 1400 ، ساعت 7 الی 19، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث دور برگردان عریض، از کیلومتر 300+11 الی 300+12، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام  می شود.
2- محور گنبد مینو دشت ( پشمک پناده) ، واقع دراستان گلستان ، از مورخ 22 فروردین لغایت 20 شهریور 1400 ، ساعت 7 الی 19، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث دور برگردان عریض، از کیلومتر 3  الی 800+3، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
3- محور گرگان نوکنده( بریدگی غربی کردکوی) ، واقع دراستان گلستان ، از مورخ 25 فروردین لغایت 20 شهریور 1400 ، ساعت 7 الی 19، به‌ دلیل اجرای عملیات  تعریض دور بر گردان، کیلومتر 500+25 ،  تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
4- محور گرگان نوکنده( بریدگی غربی النگ) ، واقع دراستان گلستان ، از مورخ 25 فروردین لغایت 20 شهریور 1400 ، ساعت 7 الی 19، به‌ دلیل اجرای عملیات  تعریض دور بر گردان، کیلومتر 700+20 ،  تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
5- محور گرگان نوکنده( شهرک صنعتی بندر گز) ، واقع دراستان گلستان ، از مورخ 25 فروردین لغایت 20 شهریور 1400 ، ساعت 7 الی 19، به‌ دلیل اجرای عملیات  تعریض دور بر گردان، کیلومتر 700+28 ،  تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
6- محور گرگان نوکنده( باغو کناره) ، واقع دراستان گلستان ، از مورخ 25 فروردین لغایت 20 شهریور 1400 ، ساعت 7 الی 19، به‌ دلیل اجرای عملیات  تعریض دور بر گردان، کیلومتر 500+30 ،  تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
7- محور گرگان نوکنده( مزنک) ، واقع دراستان گلستان ، از مورخ 25 فروردین لغایت 20 شهریور 1400 ، ساعت 7 الی 19، به‌ دلیل اجرای عملیات  تعریض دور بر گردان، کیلومتر 41 ،  تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
8- محور بندر ترکمن آق قلا، واقع دراستان گلستان ، از مورخ 29 فروردین لغایت 20 شهریور 1400 ، ساعت 7 الی 19، به‌ دلیل اجرای عملیات  زیرسازی و احداث پل، از کیلومتر 0 تا 17 ،  تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
9- محور کرد کوی بندر ترکمن ، واقع دراستان گلستان ، از مورخ 29 فروردین لغایت 20 شهریور 1400 ، ساعت 7 الی 19، به‌ دلیل اجرای عملیات  زیرسازی و احداث پل، از کیلومتر 0+300 تا 1+300 ،  تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
10- محور بندر ترکمن آق قلا، واقع دراستان گلستان ، از مورخ 1 اردیبهشت لغایت 20 شهریور 1400 ، ساعت 7 الی 19، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث و تعریض ابنیه فنی، از کیلومتر 2 تا 16+500 ،  تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
11- محور سه راهی آق قلا گمیشان، واقع دراستان گلستان ، از مورخ 9 خرداد  لغایت 20 شهریور 1400 ، ساعت 7 الی 19، به‌ دلیل اجرای عملیات آسفالت حفاظتی،  از کیلومتر 0 تا 10،  تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد.
12- محور گنبد آق قلا، واقع دراستان گلستان ، از مورخ 17 خرداد  لغایت 20 شهریور 1400 ، ساعت 7 الی 19، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی و تعریض باند شمالی،  از کیلومتر 168+37 تا 740+69،  تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد.
گیلان:
 1- آزاد راه رشت قزوین و بالعکس( پل زیتون )، واقع دراستان گیلان ، از مورخ  12 اردیبهشت لغایت 20 شهریور 1400 ، از ساعت 12 الی 18 روزهای شنبه ، از ساعت 8 الی  18 روزهای یکشنبه ،  دوشنبه ، سه شنبه  و همچنین از ساعت 7 الی 12 روزهای چهارشنبه هر هفته ، بغیر از روزهای پنجشنبه و جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، به‌ دلیل اجرای عملیات  ترانشه و کوله A2 پل شماره 6، کیلومتر 39  الی 400+39 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 2- محور سراوان امام زاده هاشم و بالعکس، واقع دراستان گیلان ، از مورخ  30 مرداد  لغایت 20 شهریور 1400 ، از ساعت 8 الی 18 روزهای شنبه ، یکشنبه ،  دوشنبه ، سه شنبه  و چهارشنبه هر هفته ، بغیر از روزهای پنجشنبه و جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، به‌ دلیل اجرای عملیات  درزگیری و روکش آسفالت حفاظتی ( میکرویر فیسینگ و اسلاری سیل)، کیلومتر 0  الی 500+18 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 3- محور رشت لاهیجان و بالعکس، واقع دراستان گیلان ، از مورخ  30 مرداد  لغایت 20 شهریور 1400 ، از ساعت 8 الی 18 روزهای شنبه ، یکشنبه ،  دوشنبه ، سه شنبه  و چهارشنبه هر هفته ، بغیر از روزهای پنجشنبه و جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، به‌ دلیل اجرای عملیات  درزگیری و روکش آسفالت حفاظتی ( میکرویر فیسینگ و اسلاری سیل)، کیلومتر 0  الی 500+18 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود
مازندران:
1- محور سواد کوه (حد فاصل پل سفید تا گدوک) ، واقع دراستان مازندران ، از مورخ 8 خرداد لغایت 20شهریور 1400 ، از ساعت 12 الی  17 روزهای شنبه ، از ساعت 8 الی  17 روزهای یکشنبه تا سه شنبه و از ساعت 8 الی 12 روزهای چهارشنبه هر هفته ، به غیر از روزهای پنجشنبه ، جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت ، کیلومتر 45  الی 86 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
2- محور هراز (محدوده پارک جنگلی تا منظریه) ، واقع دراستان مازندران ، از مورخ 8 خرداد لغایت 20شهریور 1400 ، از ساعت 12 الی  17 روزهای شنبه ، از ساعت 8 الی  17 روزهای یکشنبه تا سه شنبه و از ساعت 8 الی 12 روزهای چهارشنبه هر هفته ، به غیر از روزهای پنجشنبه ، جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت ، کیلومتر 20  الی 100 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
3- بزرگراه گلوگاه بهشهر- ساری، واقع دراستان مازندران ، از مورخ 24 خرداد لغایت 20شهریور 1400 ، از ساعت 12 الی  17 روزهای شنبه ، از ساعت 8 الی  17 روزهای یکشنبه تا سه شنبه و از ساعت 7 الی 12 روزهای چهارشنبه هر هفته ، به غیر از روزهای پنجشنبه ، جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت ، کیلومتر 0  الی 77 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
4- محور ساری بابل- آمل، واقع دراستان مازندران ، از مورخ 24 خرداد لغایت 20شهریور 1400 ، از ساعت 12 الی  17 روزهای شنبه ، از ساعت 8 الی  17 روزهای یکشنبه تا سه شنبه و از ساعت 7 الی 12 روزهای چهارشنبه هر هفته ، به غیر از روزهای پنجشنبه ، جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت ، کیلومتر 0  الی 70 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
5- محورنوار ساحلی بابلسر چالوس- رامسر، واقع دراستان مازندران ، از مورخ 24 خرداد لغایت 20شهریور 1400 ، از ساعت 12 الی  17 روزهای شنبه ، از ساعت 8 الی  17 روزهای یکشنبه تا سه شنبه و از ساعت 7 الی 12 روزهای چهارشنبه هر هفته ، به غیر از روزهای پنجشنبه ، جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت ، کیلومتر 0  الی 195 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
6- محور هراز ( منطقه استراباکو)، واقع دراستان مازندران تا 17 شهریور 1400، از ساعت 9 الی 17 روزهای  یکشنبه تا سه شنبه و از ساعت 9 الی 13 روزهای چهارشنبه هر هفته ، بغیر از روزهای شنبه ، پنجشنبه ، جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، بدلیل اجرای عملیات احداث ‍پل استراباکو، از کیلومتر 64 الی 66، یک لاین از محور مسدود بوده و تردد از لاین مجاور  ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
7- محور کندوان ( محدوده طویر)، واقع دراستان مازندران ، از مورخ 24 مرداد  لغایت 20 شهریور 1400 ، روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 8  الی 17 هر هفته به غیر از روزهای شنبه، چهار شنبه، پنجشنبه و جمعه ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌ دلیل اجرای عملیات سبک سازی و ایمن سازی ترانشه مسیر، کیلومتر 9 الی 10 ، محور فوق مسدود بوده و تردد از محور جایگزین فیروزکوه و هراز انجام می‌شود.
همدان:
1- محور کبودر آهنگ شیرین سو ،  واقع دراستان همدان، از مورخ 17 مرداد  لغایت 20 شهریور  1400، از ساعت 7:30 الی 19:30 ، به‌ دلیل اجرای عملیات افزایش دهانه پل، از کیلومتر 8 الی 44 ، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
2- محور کمربندی کبودر آهنگ ،  واقع دراستان همدان، از مورخ 17 مرداد  لغایت 20 شهریور  1400، از ساعت 7:30 الی 19:30 ، به‌ دلیل اجرای عملیات افزایش احداث زیرگذر، از کیلومتر 0 الی 3 ، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
3- محور کبودر آهنگ ویان ،  واقع دراستان همدان، از مورخ 17 مرداد  لغایت 20 شهریور  1400، از ساعت 7:30 الی 19:30 ، به‌ دلیل اجرای عملیات نصب روشنایی و نصب نیوجرسی، از کیلومتر 0 الی 12 ، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد.
4- محور علیصدر شیرین سو ،  واقع دراستان همدان، از مورخ 17 مرداد  لغایت 20 شهریور  1400، از ساعت 7:30 الی 19:30 ، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری ، از کیلومتر 12 الی 36 ، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
5- محور کبودر آهنگ خلعت آباد ،  واقع دراستان همدان، از مورخ 17 مرداد  لغایت 20 شهریور  1400، از ساعت 7:30 الی 19:30 ، به‌ دلیل اجرای عملیات شانه سازی و اصلاح شیب شیروانی ، از کیلومتر 0 الی 12 ، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
6- محور کبودر آهنگ سوباشی ،  واقع دراستان همدان، از مورخ 17 مرداد  لغایت 20 شهریور  1400، از ساعت 7:30 الی 19:30 ، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری ، شانه سازی و نصب علائم ، از کیلومتر 0 الی 45 ، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد.
7- محور گل تپهبیجار ،  واقع دراستان همدان، از مورخ 17 مرداد  لغایت 20 شهریور  1400، از ساعت 7:30 الی 19:30 ، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر 0 الی 70 ، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
8- محور گل تپهعلیصدر ،  واقع دراستان همدان، از مورخ 17 مرداد  لغایت 20 شهریور  1400، از ساعت 7:30 الی 19:30 ، به‌ دلیل اجرای عملیات شانه سازی و اصلاح شیب شیروانی ، از کیلومتر 0 الی 15 ، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد.
9- محور کبودر آهنگ شیرین سو ،  واقع دراستان همدان، از مورخ 17 مرداد  لغایت 20 شهریور  1400، از ساعت 7:30 الی 19:30 ، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر 0 الی 63 ، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
10- محور سه راهی خلعت آبادکبودر آهنگ ،  واقع دراستان همدان، از مورخ 17 مرداد  لغایت 20 شهریور  1400، از ساعت 7:30 الی 19:30 ، به‌ دلیل اجرای عملیات تعریض و روکش آسفالت، از کیلومتر 0 الی 1 ، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
11- محور تویسرگانخیرآباد ،  واقع دراستان همدان، از مورخ 21 مرداد  لغایت 20 شهریور  1400، از ساعت 8 الی 17، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، نصب علایم، تعریض پل گزندر، ترانشه برداری و تعریض پل گزندر ، از کیلومتر 0 الی 13 ، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
12- محور تویسرگانکنگاور ،  واقع دراستان همدان، از مورخ 21 مرداد  لغایت 20 شهریور  1400، از ساعت 8 الی 17، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری و  نصب علایم، از کیلومتر 0 الی 15 ، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
13- محور تویسرگانکنگاور ،  واقع دراستان همدان، از مورخ 21 مرداد  لغایت 20 شهریور  1400، از ساعت 8 الی 17، به‌ دلیل اجرای عملیات راهسازی و احداث باند جدید، از کیلومتر 15 الی 25 ، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
14- محور خیرآبادفرسفج ،  واقع دراستان همدان، از مورخ 21 مرداد  لغایت 20 شهریور  1400، از ساعت 8 الی 17، به‌ دلیل اجرای عملیات شانه سازی، لکه گیری و  نصب علایم، از کیلومتر 0 الی 33 ، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
انتهای پیام/

source

توسط ecokhabari

دیدگاهتان را بنویسید