ایسنا/کردستان فرماندار شهرستان بانە گفت: طی پیگیری های انجام شده 7مورد سرمایە گذار خارجی از اقلیم کردستان عراق اقدام به سرمایه گذاری کرده اند.
اسماعیل رستم پور در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: منطقه ویژه اقتصادی بانه بە دلیل نزدیکی بە مرز رسمی سیرانبند، شرایط ویژەای بە نسبت مناطق دیگر دارد و خوشبختانه از 85 هکتار آمادە سازی اولیه تا کنون 35 هکتار آن در فاز اول کاملا تکمیل و آمادە واگذاری است.
وی با اشارە بە اینکە، مراحل واگذاری شروع بە کار شدە و تاکنون 24 مورد واگذاری انجام شدە و در مجموع 7 سرمایە گذار سند مالکیت ساخت کارخانه را در منطقە ویژە اقتصادی بانە دریافت کردە و آمادە کلنگ زنی و شروع بە کار است، افزود: با توجە بە رایزنی های انجام شدە با مرکز استان و سرمایەگذاران بومی دو کلنگ زنی از اولین کارخانجات در منطقه ویژە اقتصادی بانە هفتە آیندە سوم شهریور ماه صورت می‌گیرد.
 فرماندار شهرستان بانە بیان کرد: طی پیگیری های انجام گرفتە 7مورد سرمایە گذار خارجی از اقلیم کردستان بخشی از مراحل اداری کار را بە اتمام رساندە و در صورت  تصویب در کمیسیون سرمایە گذاری استان، بە سرمایە گذاران خارجی در منطقە ویژە اقتصادی بانە زمین و امتیازات لازمە واگذار می‌شود.
وی ادامه داد: فاز دوم منطقە ویژە اقتصادی بانە اگر مشکلاتی پیشرو نباشد، تا پایان سال 1400 بە بهربرداری می‌رسد و آمادە واگذاری می‌شود و بسترهای لازم همچون ساختمان گمرک، استاندارد و منطقە ویژە اقتصادی در بطن مجموعە بە زودی ساختە و فراهم می‌شود.
رستم پور عنوان کرد: زمین هایی کە برای سرمایە گذاران واگذار شدە و مطرح بودە کارخانه هایی هستند که بدون هیچگونە آلایندگی زیست محیطی و همسو با محیط زیست فعالیت می کنند.
وی در پایان یادآور شد: با تکمیل خط تولیدهای منطقە ویژە اقتصادی طی پیش بینی های صورت گرفتە قریب بە 20 الی 25 هزار نفر شغل بە صورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می‌شود.
انتهای پیام

source

توسط ecokhabari

دیدگاهتان را بنویسید