طبق آمار بانک مرکزی، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی در خرداد ۱۴۰۰ به ترتیب برابر با ۹.۷ درصد و ۱۲.۵ درصد است.
به گزارش خبرنگار مهر، کاهش چک‌های برگشتی در بازار به معنای افزایش اعتبار چک‌های مبادله شده است. هر چند تا سال ۱۳۹۶ برگشت چک به حدی بود که بسیاری از صاحبان کسب و کار را با مشکل مواجه می‌کرد، اما با اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷، نرخ برگشت چک در سال‌های متوالی کاهش پیدا کرد.
طبق آخرین آماری که بانک مرکزی مطابق روند هر ماه خود ارائه داده است، در خرداد ماه ۱۴۰۰، ۸ میلیون فقره چک صادر شده که ارزش آن‌ها در مجموع برابر با ۲۲۲.۶ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که ۷۷۳ هزار فقره چک به ارزش ۲۸ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. بنابراین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله شده برابر ۹.۷ درصد و نسبت ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده برابر با ۱۲.۵ درصد است.
در مقایسه با خرداد ماه سال گذشته که نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده به ترتیب برابر با ۱۱.۱ درصد و ۱۲ درصد بوده است، در نتیجه خرداد امسال نسبت تعداد چک‌های برگشتی با کاهش ۱۲.۷ درصدی و نسبت ارزش چک‌های برگشتی با افزایش ۴.۲ درصدی همراه بوده است. با این حال، همچنان نسبت به قبل از اصلاح قانون چک و در سال ۱۳۹۶، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی با کاهش ۳۹.۴ درصدی و ۴۵.۷ درصدی همراه است.
علاوه بر این، در یک سال منتهی به خرداد ۱۴۰۰ و یک سال منتهی به خرداد ۱۳۹۹، نسبت ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده به ترتیب برابر با ۱۱.۱ درصد و ۱۱.۹ درصد بوده است که با مقایسه این آمار، کاهش ۶.۷ درصدی در این دوره زمانی مشاهده می‌شود.
همچنین با در نظر گرفتن نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله شده در یک سال منتهی به خرداد ۱۴۰۰ و یک سال منتهی به خرداد ۱۳۹۹، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌شده به ترتیب برابر با ۸.۷۸ درصد و ۱۰ درصد خواهد شد. بنابراین مشاهده می‌شود که در این دوره زمانی هم کاهش ۱۲.۲ درصدی اتفاق افتاده است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari