مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری‌های پیشرفته صنعتی، پس از بازدید ناظران کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری صادر شد.
به گزارش ایسنا، دبیرخانه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری، ناظران دبیرخانه کارگروه از فعالیت‌های صورت گرفته و زیرساخت‌های صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری‌های پیشرفته صنعتی بازدید کردند.

بررسی آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مالی معاملاتی، منابع انسانی و تسهیلات، دفتر کار، آشنایی و بررسی تیم کارشناسی صندوق و نرم‌افزار مالی از دیگر موضوعات بررسی شده در این بازدید بود.

این بازدید با هدف ارزیابی و نظارت جامع به منظور صدور مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری‌های پیشرفته صنعتی به استناد ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور انجام شد.
به نقل از وزارت علوم، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و چهار شرکت‌ سهامداران این صندوق محسوب می‌شوند.
انتهای پیام

source

توسط ecokhabari