مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در بازدید از پروژه‌های مسکن مهر شهر جدید پرند از بررسی راهکارهای تأمین مالی برای اتمام باقی مانده پروژه‌های مسکن مهر پرند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ملی زمین و مسکن، احمد اصغری مهرآبادی در بازدیدی که با همراهی اعضای هیأت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید از پروژه‌های مسکن مهر پرند داشت گفت: در بازدید از پروژه‌های مسکن مهر پرند راهکارهای تأمین مالی مورد بررسی قرار گرفت و به جمع بندی رسیدیم تا بخشی از طریق اعتبارات و بخش دیگر از طریق تهاتر زمین‌های موجود و واگذاری آنها از طریق فراخوان به متقاضیان تأمین شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: این راهکارها در جهت تأمین مالی برای اتمام پروژه‌های مسکونی باقی مانده شهر جدید پرند ارائه شده است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari