به گزارش خبرگزاری تسنیم،علی اصغرنوراله زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید درباره طرح های اشتغالزایی این صندوق اینکه اجرای طرح هر روستا یک محصول موجب کاهش بیکاری و افزایش تولید در روستاها می شود، گفت: درچهار سال گذشته 220 هزارطرح اشتغالزایی با اعتبار 8 هزار میلیارد تومان مورد حمایت قرار گرفتند که تعدادی از این طرح ها بابت تثبیت اشتغال و تعدادی دیگر بابت ایجاد اشتغال جدید است، بنابراین این طرحی که امروز در روستای رمنت بابل مشاهده می کنیم و طرح های مشابه آن سبب تحول در روستاها می شود.
 وی افزود :اجرای این گونه طرح های مهم سبب  درآمدزایی برای خانوارهای روستایی می شود بنابراین باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند.
 مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید تصریح کرد: توانمندسازی و افزایش مهارت روستائیان با اجرای این طرح ها عملیاتی می گردد و طرح هر روستا یک محصول، یکی از اقدامات مهم صندوق کارآفرینی امید است.
نوراله زاده یادآور شد : دو طرح افتتاحی شامل طرح گلخانه در روستای اله چال بابل به تعداد 36 فقره و به میزان  56 میلیارد و 950 ریال و  طرح های تولیدی پوشاک و مصنوعات چوبی روستای رمنت بابل به تعداد پرداختی 14 فقره به مبلغ  17 میلیارد و 800 میلیون ریال با اشتغال مستقیم  14 و غیر مستقیم 15 نفر است.
   
وی همچنین در ادامه افتتاحیه طرح ها اظهار کرد : 400 شعبه در سراسر کشور برای توسعه روستاها  فعالیت دارند بنابراین برای اشتغالزایی در روستاها تمامی صنوف مجاز به فعالیت هستند.
 مدیر صندوق کارآفرینی امید گفت : حوزه های فناوری اطلاعات، فرهنگ و هنر و انتشارات؛ جامعه هدف این صندوق در شهرها هستند.
 انتهای پیام/

source

توسط ecokhabari