مدیرعامل اسبق شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: بهره‌برداری از 20 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی با احداث و رویکرد افزایش بازدهی، افزایش ظرفیت برق تجدیدپذیر به 4 هزار مگاوات و ساماندهی اقتصاد این حوزه و بهبود فضای کسب و کار بخش دیگری از برنامه‌های عبور از چالش صنعت برق است.
علیرضا الماسوندی مدیرعامل اسبق شرکت مدیریت منابع آب ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به شرایط تولید برق در کشور، اظهار داشت: در رابطه با بحث تولید برق باید گفت، خصوصی سازی از یک دهه گذشته آغاز شد و واگذاری ها نخست با انتقال نیروگاه ها به شکل اموال و دارائی و پس از آن در قالب واگذاری سهام شرکت های نیروگاهی سازماندهی گردید، البته بر شیوه واگذاری نیروگاه ها به ویژه در دوره آغازین آن از جمله استفاده از روش های تهاتری و رد دیون به اشخاص حقوقی وابسته به دولت ایرادات جدی وارد است و منافع صنعت برق نیز عمدتا در این واگذاری ها مغفول واقع شد.
مدیرعامل اسبق شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به مسئله واگذاری‌ها در صنعت برق کشور، گفت: موضوع لزوم اعمال حاکمیت و روش‌های آن به منظور تضمین تداوم تولید برق و به تبع آن ارائه خدمات مطمئن و پایدار به مشترکین برق امری اهمیت یافته است که تا پیش از این با مالکیت دولت بر نیروگاه ها و اعمال حاکمیت از طریق مالکیت موضوعیتی نداشت.
*ارتقای ظرفیت تولید برق تجدید پذیر باید در دستور کار قرار گیرد
وی با اشاره به چالش‌های عظیم در صنعت برق، گفت: ارتقای ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر مهمترین چالش صنعت برق کشور است که همراه با سرمایه گذاری نکردن مناسب برای توسعه ظرفیت تولید و شبکه برق مطابق برنامه ششم توسعه همراه شد.
الماسوندی، نظام قیمت‌گذاری ناکارآمد و غیر شفاف را جزء دیگری از چالش‌های توسعه انرژی تجدیدپذیر بر شمرد و بیان کرد:  روند سرمایه گذاری در صنعت برق در پنج سال اخیر کاهش چشمگیری داشته است که به موجب آن بخش زیادی از طرح های توسعه‌ای این صنعت در بخش تولید، انتقال و توزیع به اجرا درنیامده است. این مسئله باعث شده به تقاضای رو به رشد مصرف پاسخ داده نشود و لذا بحران خاموشی‌ها ایجاد شده است و از طرف دیگر دسترسی به برق برای رشد صنعت و اقتصاد کشور با کمبود جدی مواجه شود.
*راهکارهای عبور از چالش صنعت برق
الماسوندی با اشاره به راهکارهای و برنامه‌های مدنظر برای عبور از چالش‌های صنعت برق گفت: بهره‌برداری از 20 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی با احداث و رویکرد افزایش بازدهی، افزایش ظرفیت برق تجدیدپذیر به 4 هزار مگاوات و توسعه و بهینه‌سازی شبکه انتقال، فوق توزیع و توزیع برق کشور در راستای افزایش قابلیت اطمینان شبکه و تامین برق پایدار بخشی از برنامه‌های موجود است.
مدیرعامل اسبق شرکت مدیریت منابع آب ایران در پایان با اشاره به لزوم توسعه زیرساخت‌های هوشمندسازی شبکه برق و ایجاد ارزش افزوده از طریق خدمات مخابراتی و انتقال دیتا، گفت: ارتقا راندمان نیروگاه‌های حرارتی، تک رقمی کردن نرخ تلفات شبکه و ساماندهی اقتصاد برق و بهبود فضای کسب و کار بخش دیگری از برنامه‌های عبور از چالش صنعت برق است.
انتهای پیام/

source

توسط ecokhabari