دفتر مطالعات رونق تولید دانشگاه امام صادق (ع) دومین گزارش از سلسله گزارش‌های راهبردی انقلاب صنعتی چهارم را با عنوان انقلاب صنعتی چهارم در اتحادیه اروپا و کره جنوبی منتشر کرد.
source

توسط ecokhabari