به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی طی یک دهه اخیر سهم مسکن از تولید ناخالص داخلی حدود 6 درصد، از تشکیل سرمایه ثابت 30 درصد، از اشتغال مستقیم کشور 12 درصد، از تسهیلات بانکی اعطایی 11 درصد بوده است. این سهم برای سال 99 حدود 6 درصد محاسبه شده است.
سهم دولت از کل سرمایه‌گذاری مسکن نیم تا 3 درصد و سهم مسکن از بودجه خانوار حدود 33 درصد بوده است.
همچنین بررسی‌های بانک مرکزی که سهم ارزش افزوده بخش‌ها از تولید ناخالص داخلی را در میانگین 5 سال منتهی به سال 1398 مورد بررسی قرار داده است، نشان می‌دهد سهم خدمات مستغلات از تولید ناخالص داخلی 13.6 درصد، سهم ساختمان از تولید ناخالص داخلی 5.6 درصد، و سایر بخش‌های اقتصاد 80.8 درصد از تولید ناخالص داخلی را داشته است.
همچنین در این بررسی، خدمات دلالان مستغلات یک درصد، خدمات واحدهای غیر مسکونی  6 درصد، خدمات واحدهای مسکونی روستایی 6 درصد، خدمات واحدهای مسکونی شهری  87 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل شده است.
در 5 سال منتهی به سال 98 به طور میانگین ساختمان‌های عمومی 25 درصد، ساختمان‌های خصوصی روستایی3 درصد و ساختمان‌های خصوصی شهری 72 درصد ارزش افزوده ناخالص داخلی را به خود اختصاص دادند.
به گزارش تسنیم، بررسی‌های انجام شده طی سال‌های 1380 تا 1399 نشان می‌دهد بیشترین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مربوط به سال 1386 بوده که بخش خصوصی 48 درصد در بخش ساختمان‌های جدید مناطق شهری سرمایه گذاری کرد. این روند طی سال‌های بعد کاهشی بوده است.
در سال های 1390 و 1391 این شاخص مثبت شد و روند افزایشی یافت و از منفی 2/1 درصد در سال 1388 به 5.9 درصد درسال 1391 رسید. در سال 1396 نیز این رقم 9/7 درصد و در شش ماه سال 1399 با اجرای مجموعه سیاست‌های از جمله طرح ملی مسکن این رقم به18/7 درصد رسید.
رشد سرمایه گذاری در ساختمان‌های بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید تهران، شهرهای بزرگ و سایر مناطق شهری به قیمت ثابت حاکی از آن است که اگرچه در طی سال های 1394 و 1395 وضعیت مناسبی نداشته است اما در سال‌های 1396تا 1399 رشد داشته است.
در شش ماه سال 1399 رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های  جدید تهران حدود 20 درصد و رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های  جدید سایر مناطق شهری بیش از 30 درصد شده است.
انتهای پیام/

source

توسط ecokhabari

دیدگاهتان را بنویسید