به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دوشنبه هفته جاری مرتضی شیخ‌زاده در رابطه با ابلاغ دستور سرپرست معاونت توسعه مدیریت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مبنی بر ترخیص نیروهای جذب شده در مناطق آزاد طی سال 1400، اظهار کرد: دبیر شورایعالی مناطق آزاد چارتی را ابلاغ کرد که بر اساس آن باید تعداد نیروها به 60 نفر کاهش یابد.
وی ادامه داد: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در یک زمانی، در سال‌های خیلی گذشته شاید دو دولت قبل جمعیتی همین حدود را داشت. در طول مدت زمان تعداد پرسنل افزایش پیدا کرد و به حدود 150 نفر رسید.
وی افزود: دبیر شورایعالی مناطق آزاد نقشه راهی را برای مناطق آزاد دیدند تا دوباره تعداد نیروها به زیر 60 نفر کاهش یابد. برای رسیدن به این نقشه راه هم کم‌آسیب‌ترین کار ترخیص نیروهای مامور از سایر دستگاه‌های اجرایی به مناطق آزاد است. این افراد که دوره ماموریت آنها به اتمام رسیده تمدید نشود تا دبیرخانه چابک شود.
به گزارش تسنیم، بررسی تعداد کارکنان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نشان می‌دهد بیشترین نیرو مربوط به سال 1395 با 139 نفر بوده است.
بر این اساس در سال 92 یعنی اولین سال شروع فعالیت دولت حسن روحانی تعداد کارکنان استخدام شده مناطق آزاد 59 نفر بوده که در پایان این سال با رشد 78 درصدی به 105 نفر افزایش یافته است.
در سال 93 تعداد کارکنان با کاهش 2 نفر به 103 نفر رسیده است. در سال 1394 یعنی سالی که دولت روحانی تمام هم و غم خود روی مذاکره با غرب متمرکز کرده بود تعداد کارکنان دبیرخانه به 139 نفر افزایش یافته است. به عبارت دیگر رشد 35 درصدی در جذب نیرو.
سال 95 تعداد نیروهای دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به 120 نفر کاهش یافته که در سال 96 نیز این روند کاهشی ادامه داشته  و به 116 نفر رسیده است.
در سال 97 تعداد نیروهای دبیرخانه با افزایش 8 نفر به 124 نفر رسیده و در سال 98 به 122 نفر کاهش یافته است.
به گزارش تسنیم، این در حالی است که پایان سال گذشته تعداد کارکنان دبیرخانه با رشد 12.5 درصدی نسبت به سال 98 به 137 نفر افزایش یافته است. حال باید دید طی 4 ماه و 13 روز سپری شده از سال 1400 چه تعداد نیرو در دبیرخانه افزایش یا کاهش یافته است. سخنگوی این بیرخانه دوشنبه گذشته گفت آماری از استخدام نیروها در سال جاری ندارد.
انتهای پیام/
 

source

توسط ecokhabari