به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان خردادماه 1400، حجم نقدینگی را 37 هزار و 54 هزار میلیارد ریال اعلام کرد که حاکی از رشد 39.4 درصدی نقدینگی نسبت به پایان خرداد 99 است.
این در حالی است که این شاخص نسبت به اسفندماه 99 معادل 6.6 درصد رشد داشته است. ضریب فزاینده نقدینگی در پایان خردادماه امسال 7.397 بوده که 6.7 درصد نسبت به خرداد 99 رشد داشته است.
 
خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی
میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان خرداد 1400 به 6602.9 هزار میلیارد ریال رسید که حاکی از رشد 19.9 درصدی در این سال است. همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با 53.5 درصد رشد نسبت به خرداد سال قبل 2016.9 هزار میلیارد ریال و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با 0.1 درصد رشد به 1134.4 هزار میلیارد ریال رسید.
وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی
این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با 91.1 درصد رشد نسبت به پایان خرداد سال قبل همراه بوده و به 13531.1 هزار میلیارد ریال رسید. حجم اسکناس و مسکوک نیز با 24.6 درصد افت به 93.6 هزار میلیارد ریال رسید.
سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با 34.1 درصد افزایش نسبت به خرداد 99 به 4200.4 هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان خرداد 1400 با 0.1 درصد افزایش به 1134.4 هزار میلیارد ریال رسیده است.
خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری
میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان خرداد 1400 معادل 1971.5 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال پیش 151.4 درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز 74.4 هزار میلیارد ریال بوده که 23.9 درصد کاهش یافته است.
جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، 12281.5 هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت خرداد 99 دارای 60.8 درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان خرداد 1400 به 74.7 هزار میلیارد ریال رسیده که 23.9 درصد نسبت به سال قبل افت داشته است.
وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی
بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان خرداد 1400 معادل 3321.5 هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال قبل 60.6 درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم 11973.6 هزار میلیارد ریال است که 40.3 درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی 454.5 هزار میلیارد ریال است که معادل 3 درصد نسبت به پایان خرداد 99 کاهش داشته است.
انتهای پیام/

source

توسط ecokhabari