خبرگزاری تسنیم–  بهره‌وری خطوط ریلی کشور حدود یک سوم میانگین جهانی است. علاوه بر بهره وری پایین، در استفاده از خطوط ریلی، واگن ها و  لکوموتیوهای موجود نیز استفاده بهینه ای نمی شود. در زمان حاضر عدم نگهداری صحیح و خارج شدن متعدد لکوموتیوها از خدمت نیز به این موضوع اضافه شده است.
بهره برداری از لکوموتیو به طور عمیقی با تعمیر و نگهداری مستمر مرتبط است. در ایران نیز فرآیندهای نگهداری تا پیش از این به طور منظم انجام می شد، اما در دوسال اخیر شرایط به گونه دیگری رقم خورده است. عدم پیشبرد قراردادها با پیمانکاران نگهداری لکوموتیو و عدم تسویه بدهی های سنگین این شرکت به آن ها باعث شده تا رویه تعمیر و نگهداری لکوموتیوها با مشکل مواجه شده و کِشنده‌های خطوط ریلی با نرخ سریعی نسبت به گذشته از چرخه خدمت خارج شوند.
نگاهی به آمار لکوموتیوهای موجود در کشور نشان می‌دهد خرداد سال 98 بالغ بر 710 لکوموتیو در بخش حمل و نقل ریلی فعال بوده است. این رقم اما در خرداد 1400 به 676 دستگاه کاهش یافته است. این در حالی است که به گفته دست اندرکاران بخش لکوموتیو در این مدت 35 دستگاه لکوموتیو جدید به ناوگان ریلی کشور اضافه شده است.
طی 2 سال اخیر حدود 50 کِشنده زمینگیر شده است؛ لکوموتیوهایی که سرمایه های کشور بوده و ارزش دستگاه های از گردش خارج شده بیش از 2 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود. این رویه گورستانی از لکوموتیوهای زمینگیر شده را ایجاد کرده و روز به روز نیز به تعداد آن ها افزوده می شود.
کمبود لکوموتیو بر حمل ریلی نیز تاثیر گذاشته و گردش بار در شبکه ریلی کشور را نیز با مشکل مواجه کرده است. محموله های ریلی هم اکنون در انتظار تخصیص لکوموتیو بوده و زمینگیر شدن حدود 5 درصد از لکوموتیوهای کشور در مدت اخیر، باعث افت بیشتر بهره وری شبکه ریلی شده است.
فارغ از تعمیر و نگهداری لکوموتیوهای فعال، شبکه سراسری راه‌آهن به کِشنده های جدید نیز نیاز دارد. هم اکنون برخی شرکت های شاخص تولیدکننده داخلی توان خود را برای ساخت لکوموتیو به اثبات رسانده و آمادگی دارند تا در زمینه تولید، نوسازی و حتی مدیریت کامل لکوموتیوها به میدان بیایند.
انتهای پیام/

source

توسط ecokhabari