روابط عمومی شرکت سهامی بیمه ایران در واکنش به خبر “اتفاقات عجیب در بیمه ایران در ساعات پایانی دولت روحانی/ واگذاری مجموعه های رفاهی به یک شرکت زیان ده”، توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، روابط عمومی شرکت سهامی بیمه ایران در واکنش به خبر “اتفاقات عجیب در بیمه ایران در ساعات پایانی دولت روحانی/ واگذاری مجموعه های رفاهی به یک شرکت زیان ده” در خبرگزاری فارس، توضیحاتی به این خبرگزاری ارسال کرده که در ادامه آمده است: 
ضمن آنکه موضوعیت این خبر قویاً تکذیب می شود، برای استحضار مخاطبان عزیز اعلام می شود که تمامی مراکز رفاهی (مجموعه خزرآباد ساری ، هتل آبان مشهد، هتل عباسی اصفهان ، مجموعه باشگاه ایران زمین و کلیه مهمانسراهای بیمه ایران در تمامی استان‌های کشور) متعلق به شرکت سهامی بیمه ایران بوده و مدیریت آنها نیز کماکان توسط این شرکت صورت می پذیرد.
خاطر نشان می نماید صرفاً مدیریت بهره برداری از هتل آبان مشهد ، طی سالیان گذشته با رعایت ضوابط توسط یکی از شرکتهای متعلق به گروه بیمه ایران انجام شده و در حال انجام می باشد.
بدیهی است استفاده از ظرفیت شرکت های گروه مالی متعلق به بیمه ایران، برای بهره برداری بهینه از منابع و امکانات با رویکرد حداکثر سازی منافع شرکت اصلی و با حفظ تمامی حقوق مالکانه جزو حقوق مسلم و مصالح شرکت سهامی بیمه ایران می باشد.
در خصوص درج این خبر فارغ از نحوه انتخاب تیتر خبر که بنظر می رسد جای تأمل و بررسی بیشتری دارد زیبنده بود قبل از درج خبر حداقل اطلاعات در راستای راستی‌آزمایی از طریق تماس با مقامات رسمی شرکت سهامی بیمه ایران صورت می پذیرفت.
انتهای پیام/

source

توسط ecokhabari