تورم تیرماه اکثر استان‌ها بالاتر از نرخ میانگین کشوری یعنی ۴۴.2 درصد ثبت شد، به طوری که تورم نقطه به نقطه برخی استان‌ها بیش از 50 درصد شد و این نرخ از سوی دولت روحانی به یادگار ماند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بررسی تورم تیرماه برای کل خانوارها نشان از افزایش ۳.۵ درصدی نسبت به ماه قبل دارد و در این بین تورم دوازده ماهه اکثر استان ها بالاتر از نرخ میانگین کشوری یعنی ۴۴.۲ درصد ثبت شد. همچنین تورم نقطه به نقطه برخی استان ها بیش از 50 درصد رسید که این نرخ از سوی دولت روحانی به یادگار ماند.
کل خانوارها
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان لرستان با ٥.٩ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سمنان با ١.٤ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٤٣.٦ درصد بود.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (٥٣.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان تهران (٣٧.٧ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به عدد ٤٤.٢ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (٥٠.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٤٠.٢ درصد) است.
طبق نمودار حداقل تورم ثبت شده بیش از ۴۰ درصد بوده و به جز ۹ استان مابقی تورم دوازده ماهه بیش از میانگین کشوری یعنی ۴۴.۲ درصد را تجربه کردند.

خانوارهای شهری
در تیر ماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ٣٢٣,٨ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٦ درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به لرستان با ٦.٩ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌های­ سمنان و سیستان و بلوچستان با ١.٣ درصد افزایش است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٤٢.٩ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به ایلام (٥٢.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان تهران (٣٧.٧ درصد) است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای شهری به عدد ٤٣.٧ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (٤٩.٩ درصد) و کمترین آن  مربوط به  استان قم (٤٠.١ درصد) است.

خانوارهای روستایی
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان خوزستان با ٥.٢ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان گیلان با ١.٤ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٤٧.٧ درصد است.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (٥٩.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان تهران (٤٠.٥ درصد) است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای روستایی به عدد ٤٧.٣ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کرمانشاه (٥٣.١درصد) و کمترین آن مربوط به استان تهران (٤١.٨ درصد) است.

انتهای پیام/ب

source

توسط ecokhabari