در این اینفوگرافیک آمارهای اقتصادی از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰ بررسی شده است.

All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari