گرانی ها در ایران پدیده تکراری است فقط مواضع سیاست مداران نسبت به حضور یا عدم حضورشان در قدرت متفاوت است در سال ۹۱ مرغ…
آدرس : تهران، خیابان مطهری، بین میرزای شیرازی و سنایی، پلاک ۳۷۰

source

توسط ecokhabari